Navigatie menu
zoeken
Vereniging Bewoners Binnenstad Utrecht
Vereniging Bewoners Binnenstad Utrecht
 BEWONERSINITIATIEF VBBU  De vereniging groeit
Voorzitter VBBU Frank van Eijkern |
10 mei 2024

De werkgroep van bewoners vormt een vereniging van bewoners van de wijk binnenstad. Dat was hard nodig na het wegvallen van het wijkplatform binnenstad enkele jaren geleden. De ondernemers, city marketing en de horeca zijn immers goed georganiseerd en hebben flinke budgetten en daarmee slagkracht om van zich te laten horen. De vereniging van bewoners overlegt met de gemeente Utrecht en partners in de stad. Een update van het proces.

Door flyeren, gebruik van sociale media, nieuwsbrieven en een artikel in de Binnenstadskrant blijft het aantal leden gestaag groeien. We zitten nu rond de 120 leden. En we gaan rustig door….

Eerste algemene ledenvergadering
Op 22 mei was de eerste algemene ledenvergadering. We hadden niet veel aanmeldingen gehad maar de zaal zat vol. De sfeer was opgewekt en een flink aantal voorstellen werd goedgekeurd. Denk aan de contributie van 10 euro en de benoeming van de leden van het bestuur en de raad van toezicht.
Daarna was nog tijd voor een informele verdere kennismaking.

Klachten van bewoners
We hebben een aantal klachten van bewoners van de binnenstad ontvangen. De eerste klachten hebben we met de gemeente doorgesproken. Ook hebben we overlegd met het Utrechtse ombudsloket om af te stemmen wat wij doen en wat zij doen.

Nodige ondersteuning
Met de groei van de vereniging zouden we een secretaris kunnen gebruiken. Allereerst voor de agenda’s en verslagen van het bestuur en de raad van toezicht. Maar de functie kan ook verder uitgebouwd worden. Er is immers van alles te doen. Geïnteresseerd? Kijk op onze website www.vbbu.nl onder “vereniging”, daar staat een profiel.

 

blog2VBBU

10 mei 2024 | Frank van Eijkern

Het bestuur van de VBBU komt al geruime tijd bijeen en is al goed op elkaar ingespeeld. De Raad van Toezicht bestond al enige tijd uit 2 leden en is nu aangevuld tot 5 leden. Eind van de maand komen die voor het eerst bijeen om kennis met elkaar te maken. 

Ontwikkeling in leden
Er hebben zich thans een 50tal leden aangemeld. We hopen een flink deel daarvan te zien op de Algemene Ledenvergadering op 22 mei a.s. Er lopen nog allerlei acties om het ledental dit jaar verder te verhogen.

Uitwerking Beleidsplan/ Actieplan 2024
Het beleidsplan staat op de website www.vbbu.nl

In elke bestuursvergadering werken we een van de punten uit. Voor de uitwerking werken we veelal met werkgroepen van betrokken leden. Mocht er een punt bijstaan dat je bijzondere belangstelling heeft stuur dan een mail naar bestuur@vbbu.nl onder vermelding van je belangstelling.

Punt van zorg
De gemeente Utrecht publiceert regelmatig cijfers over de criminaliteit in de stad. Enkele opvallende cijfers:

cijferscriminaliteit copyUit de cijfers blijkt dat de overlast in de binnenstad flink aan het stijgen is. Elke dag zorgen 11 personen voor overlast. Die indruk krijg je ook als je regelmatig rondwandelt. Een flinke opgave voor de stad.VBBU1

Frank van Eijkern | 25 april 2024

De Vereniging Bewoners Binnenstad Utrecht heeft intussen een bestuur, een raad van toezicht en een website: www.vbbu.nl Kijk daar maar eens op.
 
Signalen uit de buurten
Er lopen een al heleboel initiatieven. Een ervan is het opzetten van een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van de 11 buurten in de wijk binnenstad. We willen uit elke buurt twee mensen hebben die bijhouden welke problemen er spelen in de buurt. Die problemen komen dan aan bod in ons regelmatige overleg met de gemeente.
We zijn halverwege met het vullen van deze klankbordgroep, dus als iemand mee wil doen, graag. Stuur een mail naar bestuur@vbbu.nl
 
Lid worden
We zijn gericht aan het folderen en aan het leden werven. Bij een vereniging zijn de leden immers de baas. Als je nu lid wordt, kun je meteen je stem laten horen op de komende algemene ledenvergadering op 22 mei a.s. Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Stuur een email naar ledenadministratie@vbbu.nl en je ontvangt een inschrijfformulier. Doen!
 
Met hartelijke groet,
 
Frank van Eijkern
Voorzitter VBBU.
 
 
 
 

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Vereniging Bewoners Binnenstad Utrecht
Wervenberaad komt met Opschoondag aan de Werf
Brieven uit de buurt, Stok aan Bloem