Navigatie menu
zoeken
Oud zeer
Oud zeer
 BLOG   Oud zeer

Over de ontwikkelingen rondom de huisvesting van ouderen in de Binnenstad. 8 % van de bewoners is tussen de 65 en 75 jaar. Boven de 75 is dat 6%. Dit lijkt een bescheiden aantal, maar dit gaat de komende jaren fors toenemen. En dat heeft gevolgen voor hun woonsituatie en de zorgvoorzieningen waarop ouderen in de toekomst zijn aangewezen. De meeste ouderen zouden graag in hun buurt blijven wonen, ook als zij moeten verhuizen als zij de trap niet meer op kunnen of het huis te groot is. Maar is er een geschikt alternatief?


WONEN EN ZORG OP DE POLITIEKE AGENDA

Marianne Coopmans | 5 oktober 2021
 
Het was volle bak afgelopen woensdag 29 september in de Raadszaal van het Stadhuis. En ook bijzonder, want het was de eerste keer dat er sinds het virus toesloeg weer een life overleg was. Een kleine 50 mensen waren gekomen voor de bijeenkomst ‘Wonen en Zorg op de politieke agenda’. Met deze titel agendeerde de Werkgroep Wonen van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (kortweg MNU) het groeiende tekort aan geschikte en betaalbare woningen voor ouderen in de stad Utrecht. Terwijl het aantal 65-plussers de enige groep is die de komende jaren fors stijgt, wordt er weinig gebouwd voor hen. Tot 2040 groeit het aantal 65-plus bewoners van circa 37.272 nu naar 61.495 in 2040. Dat zijn vooral ouderen van 75 jaar en ouder en juist zij zijn aangewezen op een toegankelijke woning met de nodige zorgvoorzieningen.

geanimeerdgesprekouderen
Een geanimeerd gesprek onder leiding van Cees Grimbergen © Luuk Huiskes

De Werkgroep Wonen zet zich al jaren in voor wonen en zorg. Die inzet werd eind 2020 eindelijk beloond, toen de gemeenteraad een motie aannam. Dit gebeurde op initiatief van de Werkgroep Wonen In de motie wordt B&W verzocht om in alle bouwplannen de vraag naar woningen voor ouderen serieus te nemen. Met daarbij de benodigde zorgvoorzieningen. Naar aanleiding van de motie heeft de gemeente afgelopen maart een z.g. Kopgroep ‘Een (t)huis voor ouderen’ ingesteld. Hieraan nemen alle bouwende partijen deel: woningcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars en ouderen zelf met twee mensen, waaronder ondergetekende. Zij waren allemaal vertegenwoordigd op de bijeenkomst in de Raadszaal.

Gemiste kans
De Kopgroep van de gemeente was de aanleiding voor de bijeenkomst op 29 september. Want, kan er niet meer vaart worden gezet achter de plannen van de gemeente? En: kan het vele papier wat er over het thema ‘ouderen en wonen’ intussen is geproduceerd niet omgezet worden in daden? Die vragen bleken niet aan dove mansoren gericht. Het debat in de raadszaal, onder leiding van bekende Utrechter Cees Grimbergen, was levendig en kritisch naar de gemeente c.q. de Kopgroep. Een van de deelnemers: ”Ik woon in een groot huis in Utrecht Oost en ik wil graag verhuizen naar een kleine, geschikte woning. Maar die is er niet, ook niet in de nieuwbouwplannen voor het University College en het Pieterbaancentrum. Waarom worden in wijken als Oost en de Binnenstad geen geschikte en betaalbare woningen voor senioren gebouwd?”. Een gemiste kans, want doorstroming van ouderen van een grote (eengezins)woning naar een kleinere, toegankelijke woning draagt bij aan het oplossen van het grote tekort aan woningen voor starters en gezinnen.

 

Meer informatie: https://www.binnenstadskrantutrecht.nl/dossier/waakhond-voor-de-ouderenhuisvesting

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Keldergewelf
Nobelbuurt
Binnenstad030