Navigatie menu
zoeken
Wijk C gaat voor zon
Wijk C gaat voor zon
 [ACHTER HET] NIEUWS  Wijk C gaat voor zon
Elaine Vis |
6 sept. 2021

Al twee jaar werken zij zich vrijwillig uit de naad. Saskia Enderle en Thomas Roos en drie andere betrokkenen hopen als kernteam in Wijk C de zwarte daken te veranderen in groene daken met zonnepanelen. Want nu liggen vele platte zwarte dakoppervlakten nutteloos warm te worden in de oude stadswijk. De eerste successen zijn binnen, contacten zijn gelegd en subsidie van de provincie is toegekend. Maar er zijn nog veel haken en ogen.

‘We profileren ons nadrukkelijk als bewoners van Wijk C en willen de energietransitie niet passief op ons af laten komen’, zegt Saskia. ‘Wij willen duurzame energie bereikbaar maken voor álle inwoners van Wijk C’. Dat betekent huurders van woningcorporaties Mitros, Portaal en SSH, verenigingen van eigenaars (VVE’s), bedrijven en huiseigenaren.
Er is in Wijk C genoeg dakoppervlak voor het plaatsen van zonnecellen. Voorwaarde is wel dat er voldoende investeerders en bereidwillige dak-eigenaren moeten zijn en daarbij voorfinanciering voor huurders met een smalle beurs. Die kunnen dat dan weer verrekenen met de opbrengst van hun deel zonne-energie.
 
Inmiddels is er al met tientallen organisaties, ambtenaren, politici, deskundigen, energieleveranciers, bewoners en woningcorporaties gesproken. Er ligt een prachtig, goed onderbouwd lijvig rapport van de Universiteit Utrecht, een onderzoek van de afdeling duurzaamheid. En Thomas Roos schreef een indrukwekkende voortgangsrapportage. De provincie is onder de indruk van de plannen van Wijk C Stroom en kent daarom subsidie toe aan dit project.

sasthomaswijkc
Thomas Roos en Saskia Enderle op de Pastoor van Nuenenhof, ze gaan ervoor © Luuk Huiskes 

Als het aan hen lag hadden er gisteren al daken energie kunnen leveren. Meer dan 70% huurt in de wijk van Mitros, Portaal en SSH. Bijna 20% van de woningen zijn eigen bezit. Maar de initiatiefnemers zijn afhankelijk van organisaties als de gemeente, de woningcorporaties en de organisaties waar die weer mee samenwerken. En die organisaties hebben weer hun eigen strubbelingen. Intern, maar ook met elkaar.
Saskia: 'Dat het zo lang duurt is soms frustrerend. Maar Wijk C Stroom blijft er energie insteken. En na verschillende gesprekken merken we dat ook Mitros steeds enthousiaster wordt. Ze zijn nu echt aan het uitzoeken of ze voor eind 2022 op één van hun daken in ieder geval 200 zonnepanelen kunnen leggen. Het is een begin.'
Thomas: ‘Wij kijken natuurlijk wel verder dan bewoners van Mitros alleen. We kijken wat er voor álle bewoners van Wijk C mogelijk is. Want waarom zou iemand die een dak heeft dat niet geschikt is voor panelen buiten de boot vallen. Waarom kan ook diegene niet profiteren van wat er in Wijk C op poten is gezet? Wat ons betreft is het leuker om met elkaar te kijken wat je kan doen’.
 
Op dit moment wordt het haalbaarheidsonderzoek van Mitros afgerond. Eind van het jaar zal de corporatie een uitspraak doen of ze de energieplannen omarmen. Er is door hen al een subsidie aangevraagd voor een aantal zonnecellen. De gemeente betaalt een deel van de panelen om het mogelijk te maken.
 
Draagvlak
In alle straten van Wijk C zijn nu al mensen te vinden die mee willen doen. De belangrijkste motivatie is dat de energierekening omlaag kan, soms is het milieu leidend.
Thomas ‘Toen ik aan dit project begon had ik niet verwacht dat het zo lang zou duren. Het kostte ons in het begin veel tijd om uit te zoeken waar we staan in het energielandschap, want dat is erg versnipperd. En daarna kwamen we erachter dat wat wij willen niet alleen voor ons ingewikkeld is, maar net zo goed voor de partijen met wie we samenwerken. Saskia ‘Een sedumdak kan je makkelijker plaatsen, maar voor zonnepanelen moet je kabels door huizen trekken en investeren. Je bent van zoveel partijen afhankelijk’.

Thomas ‘Wet- en regelgeving moet nog steeds aangepast worden. Volgens de wet mag een woningcorporatie niet zelf energie leveren, dus hoe ga je dat doen? Hier heeft de politiek nog steeds een taak’. ‘Je hebt tijdens de gesprekken veel met individuen te maken, die kunnen weerstand hebben en je moet geluk hebben dat je net iemand bereikt die wel zijn nek wil uitsteken. Dat speelt bij bedrijven, maar ook bij de gemeente’. ‘Gelukkig hebben we inmiddels aardig wat van die mensen om ons heen verzameld. Er komt beweging in het proces.’

< naar nieuws-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Haverstraat nog deels opgebroken, Springweg afgesloten
Knip niet voldoende om Ledig Erf leefbaar te maken
Na mysterieuze verdwijning nieuw Vroman bankje geplaatst