Navigatie menu
zoeken
Nobelbuurt
Nobelbuurt
 BEWONERS NOBELBUURT  Enkele vruchten na acties; een update
Bewoners Nobelbuurt |
14 juli 2022

Bewoners van de Nobelbuurt komen in opstand tegen overlast. Naar aanleiding van een handhavingsverzoek door bewoners heeft de gemeente besloten dat darkstore Flink moet verhuizen. De vestiging aan de Nobelstraat heeft tot oktober de tijd om een andere locatie te vinden, daarna moeten zij uit de Nobelstraat weg zijn onder last van een dwangsom.

Flink heeft een zienswijze ingediend. Ze krijgen nog een kans om aan te geven dat ze het niet mee eens zijn met de opgelegde verhuizing en ook waarom. De gemeente beoordeelt dat en beslist dan of ze wel/niet vasthouden aan hun besluit.

Aanvraag vergunning Restaurant op Nobelstraat 293
De vergunningsaanvraag voor nog een restaurant in de Nobelstraat (200 zitplaatsen) is door de gemeente herroepen. De gemeente acht het niet aannemelijk dat kan worden voldaan aan de eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bovendien past het volgens de gemeente niet om een horecagelegenheid toe te staan in een buurt die al zeer negatief wordt beïnvloed door uitgaanspubliek, waarbij handhaving van de openbare orde al zeer veel capaciteit vergt die niet altijd voorhanden is.
Overigens pleit de Koninklijke Horeca Nederland er zelf ook voor dat binnensteden niet worden ‘opgevuld’ met horeca, omdat dit leidt tot zwakkere binnensteden:
https://www.retailestatesolutions.com/zwakkere-binnensteden-door-te-veel-horeca/

Geluidsnormen evenementen
In juni kwam een zaak voor de bestuursrechter waarin bezwaar was gemaakt tegen de te hoge geluidsniveaus die door de gemeente worden toegestaan bij evenementen op het Lucasbolwerk. De gemeente houdt zich niet aan een uitspraak van de Raad van State die stelt dat rekening gehouden moet worden met de (gebrekkige) isolatie van monumentale panden bij het vaststellen van de maximale geluidsniveaus. Naar aanleiding van deze zaak heeft de Stadsschouwburg voor dit jaar besloten het festival terug te brengen van 16 dagen vorig jaar naar 2 dagen dit jaar. Dat scheelt, maar uiteindelijk gaat het erom dat de gemeente de maximale geluidsniveaus afstemt op de monumentale panden en ook rekening houdt met de al extreem hoge belasting van de omgeving door het aanwezige nachtleven en de drukke busbaan.
https://www.nieuws030.nl/columns/van-oosten-college-heeft-schijt-aan-algemene-wet-bestuursrecht-1/

Aanpak overlast Nobelbuurt
Zoals eerder gemeld erkent de burgemeester dat sprake is van een opeenstapeling van problemen in onze buurt. Ze heeft een projectleider aangesteld die een aanpak maakt om de overlast in de Nobelbuurt op te lossen. We hebben met hem en de binnenstad adviseur een rondje gemaakt door de wijk. De projectleider gebruikt de zomerperiode om uit te zoeken wat er allemaal speelt en wat al eerder aan maatregelen is ingezet met welk effect. Daarnaast gaat hij in gesprek met bewoners en ondernemers. Na de zomer wordt in samenwerking met de buurt een plan gemaakt. Het is onze inzet om daar ook concrete doelen aan te koppelen met 'meetmomenten', om vast te stellen of het geluidsniveau en aantallen geparkeerde fietsen daadwerkelijk afneemt.

Inzet horecastewards en handhaving alcoholgebruik op straat
De gemeente heeft van 16 juni tot en met 9 juli horecastewards ingezet om het publiek aan te spreken op ongewenst gedrag. Daarnaast geeft de gemeente aan dat er actiever gehandhaafd wordt op alcoholgebruik op straat.

 

Elke nacht een festival in de Nobelbuurt

Bewoners | 20 mei 2022

Bewoners van de Nobelbuurt komen in opstand tegen de nachtelijke geluidsoverlast. Zij vroegen de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast een geluidmeting uit te voeren in de Nobelstraat. Hieruit blijkt dat omwonenden tot 4 uur ‘s nachts elke minuut worden blootgesteld aan geluidsniveaus die volgens de normen van de GGD en de Wereldgezondheidsorganisatie slaapverstoring veroorzaken. Het gemiddelde geluidsniveau is zo hoog dat dit volgens wetenschappelijk onderzoek de kans op hart- en vaatziekten met meer dan 20% vergroot.

De slaapverstoringen onder bewoners worden versterkt door het soort geluid. Het menselijk brein is uniek afgestemd om alert en snel te reageren op menselijk geschreeuw. Dit type geluid activeert het angstcentrum in de hersenen omdat het van nature betekent dat er gevaar dreigt. Een menselijk lichaam schiet dan vanzelf in de waakstand.

Slapen naast een drilboor
Meldingen van bewoners leveren tot nu toe weinig op. Maatregelen concentreren zich op de verkeersveiligheid die in het geding is als dronken uitgaanspubliek zonder te kijken de busbaan op zwalkt. De gemeente lijkt daarnaast vooral huizen beter te willen isoleren in plaats van de oorzaak aan te pakken. De extreem hoge benodigde isolatiewaarden zijn volgens de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast onmogelijk te realiseren, laat staan in monumentale panden: 'Anders gezegd, er kan gewoon niet geslapen worden in slaapkamers aan de voorzijde'. Dat betekent ook dat slapen met een open raam onmogelijk is, zelfs tijdens bloedhete zomernachten.

Ondanks de drukke doorgaande bus route in Nobelstraat zijn de geluidsniveaus ’s nachts nog hoger dan overdag. Elke nacht werden meerdere piekniveaus boven de 100 decibel gemeten, luider dan een drilboor. Geluidsniveaus die niet zouden worden toegestaan als deze daadwerkelijk ’s nachts door machines worden veroorzaakt in woonomgevingen. “Blijkbaar leeft het onterechte idee dat menselijk geschreeuw minder slaapverstoring veroorzaakt” aldus een bewoner.

AlexanderNobelstraat-in-de-nacht-2

Utrecht zou daarom het goede voorbeeld moeten volgen van een grote stad als Parijs. Straatlawaai wordt daar live gemonitord met de Meduse, een apparaatje dat rond de 1000 euro kost. Dat geeft inzicht. Nu verleent de gemeente nog steeds nieuwe horecavergunningen in gebieden die al overlopen van overlast, ook in de Nobelbuurt.

Afgescheept
Met uitspraken als 'als je stilte wilt dan moet je niet in de binnenstad gaan wonen' of 'het gaat om een paar bejaarde beroepsklagers' worden bewoners steevast afgescheept. In een raadsvergadering afgelopen oktober werd dit geluid nog vertolkt door D66 Utrecht. Maar bewoners vragen niet om absolute stilte of een stad zonder horeca. Ze vragen dat er rekening wordt gehouden met de omgeving en dat er omwille van de gezondheid een bovengrens wordt gesteld aan het nachtelijk zwerflawaai.

De situatie is inmiddels zo ernstig dat bewoners overspannen raken of een slaapstoornis ontwikkelen. Sommigen zijn al verhuisd of hebben hun bed naar de woonkamer verplaatst. Het gaat niet meer om overlast. Er is sprake van een gezondheidscrisis.


nobelstraatfietsers© Gert-Jan Peddemors

 

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Keldergewelf
Nobelbuurt
Binnenstad030