Navigatie menu
zoeken
Wijkplatform
Wijkplatform
 INITIATIEF- EN NETWERKGROEP  Wijkplatform Binnenstad
Redactie Wijkplatform |
10 juli 2021

Het Wijkplatform Binnenstad Utrecht, bestaande uit een groep bewoners en ondernemers uit de wijk, is een netwerk ‘voor en door de wijk’ en biedt een centrale plek voor kennisdeling en afstemming van thema’s die spelen in de Binnenstad.

In maart 2021 is het Wijkplatform Binnenstad opgericht door een groep bewoners onder begeleiding van Wijkbureau Binnenstad. Het platform vervangt de voormalige Wijkraden en is een spreekbuis voor bewoners en ondernemers in de wijk. Belanghebbenden bij de Binnenstad kunnen op deze manier inbreng leveren op belangrijke thema’s die spelen.

De precieze vorm en invulling van het Wijkplatform zijn nog in ontwikkeling. Uit een eerste, oriënterende fase hebben wij, de deelnemers aan het platform, de visie en missie geformuleerd. Een verdere inrichting en concretisering van het platform zal aankomende weken volgen. Enthousiaste bewoners en ondernemers uit de wijk die deel willen nemen in het platform zijn welkom. Mail dan naar wijkplatformbinnenstad@gmail.com.

WIJKPLATFORM BINNENSTAD
Ontstaan & Achtergrond

De binnenstad van Utrecht was in maart 2021 de enige Utrechtse wijk waarvoor nog geen ‘wijkplatform’ bestond (een nieuw concept sinds 1-1-2020, ter vervanging van de ‘wijkraden’). Vanuit de gemeente is toen het initiatief genomen om met bewoners en ondernemers van de binnenstad in gesprek te gaan over het opzetten hiervan. In de maanden maart-juni 2021 heeft het Wijkplatform Binnenstad gestalte gekregen in een aantal online meetings (met uiteindelijk ruim 10 vaste deelnemers).

De binnenstad is een levendige plek die snel groeit en zich voortdurend ontwikkelt. Ze bevat een diverse mix van wonen, werken, winkelen en recreatie. De binnenstad telde in 2020 ruim 19.000 inwoners en trekt jaarlijks 29 miljoen bezoekers aan. De druk op de leefbaarheid neemt toe en er ligt een grote uitdaging voor de gemeente, bewoners en ondernemers om een goede balans te vinden tussen de diverse belangen van de bovengenoemde mix.

KAART
Plattegrond van de wijk Binnenstad (juni 2021)

De gemeente werkt constant aan de toekomst van de binnenstad voor een gezond stedelijk leven voor iedereen. Dit gebeurt met stenen, asfalt, groen en inzet voor de kwaliteit en sociale cohesie in de stad. Ook bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zetten zich in om er het beste van te maken in de binnenstad: voor hun eigen individuele werk- of woongeluk, voor hun eigen gebouw of buurtje, of voor “het grotere goed”.

Het Wijkplatform Binnenstad, als netwerk van bewoners en ondernemers met een hart voor de binnenstad, beoogt de gemeente te adviseren en te stimuleren om plannen en projecten zo vorm te geven, dat ze (beter) aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners en ondernemers. Het wijkplatform biedt de gemeente unieke inzichten in en verbindingen met de leefwereld van de binnenstad. Dit helpt de gemeente bij het maken van beleid en bij nieuwe ontwikkelingen.

Los van deze rol, richting de gemeente, is het wijkplatform vooral een laagdrempelig netwerk van bewoners en ondernemers uit de binnenstad, waarin zij elkaar kunnen vinden en de dialoog met elkaar kunnen aangaan – bijvoorbeeld over die nieuwe ontwikkelingen.

Voor meer informatie: wijkplatformbinnenstad@gmail.com

Bronnen:
1)  Aantal inwoners: https://allecijfers.nl/wijk/wijk-06-binnenstad-utrecht/
2)  Aantal toeristen: https://www.duic.nl/algemeen/steeds-meer-mensen-vinden-de-utrechtse-binnenstad/
3)  De binnenstad: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-binnenstad/

VISIE
Een leefbare, aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad, met Utrechters die sterk, actief en positief met elkaar in verbinding staan.
Missie
Verbinden van de bewoners en ondernemers van de binnenstad en iedereen met een hart voor de binnenstad. Door onderling contact via het wijkplatform als centrale plaats, kan overleg en afstemming plaatsvinden over de diverse thema’s, waardevolle kennis en informatie worden gedeeld en samen (=sterker) worden opgetrokken. Zo kunnen gedeelde belangen beter vertegenwoordigd worden en kunnen we met en voor elkaar de leefbare, aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad realiseren die wij onszelf wensen.

ACTIVITEITEN
Het Wijkplatform Binnenstad houdt zich bezig met:
·       Verbinden: samenbrengen van Utrechters, om samen een sterk en zinvol netwerk te vormen. Zowel online als fysiek, in periodieke bijeenkomsten of bij gelegenheid.
·       Informeren: via een publieke website publiceren van informatie zoals een toelichting op het wijkplatform zelf, nieuws over activiteiten van het wijkplatform en contactgegevens binnen en buiten het wijkplatform.
·       Kennis delen: in het wijkplatform is veel waardevolle kennis en ervaring aanwezig. Het delen van relevante kennis en ervaringen kan anderen helpen bij nieuwe initiatieven of activiteiten vanuit het wijkplatform. Bijvoorbeeld kennis van gemeentelijke processen en structuren.
·       Agenderen: belangrijke thema’s op de agenda krijgen bij de gemeente of andere relevante instanties.
·       Vertegenwoordigen: gedeelde belangen vertegenwoordigen en verdedigen bij de gemeente of andere relevante instanties. Dit kan zijn in reactie op een bestaand initiatief of uit eigen initiatief.

THEMA'S
Belangrijke thema’s voor Wijkplatform Binnenstad:
·       Bouw & wonen
·       Verkeer
·       Horeca
·       Openbare ruimte
·       Afval
·       Groen, duurzaamheid & gezondheid
·       Ontmoeten & verbinden
·       Diversiteit & sociale cohesie
·       Veiligheid & criminaliteit

< naar blogs-overzicht

Scrhijf je in voor de nieuwsbrief
Eerder verschenen papieren uitgaven
Keldergewelf
Nobelbuurt
Binnenstad030