Vergunningsaanvragen Binnenstad12-02-2019
Ingezonden door: Binnenstadskrant Utrecht

Vergunningsaanvragen

Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks honderden besluiten over zaken die betrekking hebben op onze buurt.
Ontwerpbesluiten liggen 6 weken vanaf de publicatie datum bij de Balie Bouwen Wonen & Ondernemen ter inzage. Binnen die tijd is er een (gratis) zienswijze in te dienen.

Gemeente Utrecht p/a Vergunningen, Toezicht en Handhaving, afdeling Vergunningen of mail vooroverleg@utrecht.nl
Om de aanvragen en plannen te bekijken, moet u wel een afspraak maken.
Bel 14 030 of mail vooroverleg@utrecht.nl voor een vraag.

De volgende plannen zijn er te vinden:
- aanvragen voor een omgevingsvergunning
- 'ontwerpbesluiten' over een omgevingsvergunning
- aanvragen voor een archeologievergunning

Kijk ook op:

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/reageren-op-een-vergunningaanvraag/

utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwplannen-in-uw-buurt/illegale-bouwgebruik/

________________________________________________________

 

Omgevingsvergunningen van 12 februari
aflopend tot 22 januari 2019

 

 

Kromme Nieuwegracht 68
Afgehandeld: bouwen (vervangen) werfmuur en deel werfkelder

 

Vinkenburgstraat 2 BS
Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling en plegen onderhoud woongebouw (monument), 

 

Twijnstraat 3
Restaureren en vernieuwen kozijnen (achtergevel, zijgevel) en dakkapel op voordakvlak

 

Stationsplein 50
Verlenging beslistermijn: realiseren 14 appartementen short stay

 

Jansdam 1D
Aanbrengen luchtbehandelingssysteem

 

Hemdsmouwsteeg 6
Legaliseren verbouwing van berging naar woning

 

Eligenstraat 57
Veranderen voorgevel en indeling woning 

 

Achter St.-Pieter 140
Rectificatie: uitbreiden hotel Beijers met twee kamers in souterrain

 

Kromme Nieuwegracht 28
Afgehandeld: splitsen woning naar 5 woningen

 

Mariaplaats 4
Wijzigen verleende vergunning voor logiesverblijf

 

Oudegracht 165
Plaatsen stroomkast t.h.v. nummer 165

  

Vinkenburgstraat 6
RECTIFICATIE Aanvraag omgevingsvergunning, het transformeren van een winkel naar 2 woningen

 

Oudegracht 106 en 108 
Intern verbouwen kantoor tot hotel en wijzigen gevels

 

Rijnkade 5
Verbouwen van winkelruimte naar kantoorruimte (vergunning 1e fase activiteit afwijken bestemmingsplan)

 

Bemuurde Weerd O.Z. 30 en 30 BS
Verlenging beslistermijn: verbouwen pand tot vier woningen,

 

Ledig Erf 10
Verlenging beslistermijn: uitbreiden entresol

 

Lucasbolwerk 18
Bouwen uitbouw op balkon achterzijde woning

 

Visscherssteeg 1, 1A, 1C en 3 
Verlenging beslistermijn: wijzigen van woonfunctie naar logiesfunctie

 

Lange Lauwerstraat 20
Afgehandeld: verbouwen kantoorruimte op begane grond naar twee woningen

 

Jaarbeursplein 6
Kappen 21 bomen

 

Servaasbolwerk 1A
Intern verbouwen concertzaal Leeuwenbergh

 

Magdalenastraat 18
Uitbreiden woning

 

Geertebolwerk 28 BS 
Legaliseren dakterras

 

A.B.C.-straat 30
Bouwen aanbouw aan woning

 

Vinkenburgstraat 8
Wijzigen winkelpui en winkelindeling

 

Gerbrandystraat 20
Kappen 24 bomen

 

Vinkenburgstraat 8
Transformeren winkel naar 2 woningen

 

St.-Jacobsstraat 6-8
Verlenging beslistermijn: verbouwen kantoorgebouw naar woningen

 

Willemstraat 49 en 51 en Waterstraat 20
Verbouwen café naar appartementen

 

Lucasbolwerk 11
Afgehandeld: maken ingang en parkeergelegenheid achterzijde bedrijfspand

 

Vredenburg 25 
Afgehandeld: intern verbouwen pand en maken afvoer

 

Paardenveld 1
Afgehandeld: verlengen vergunning voor tijdelijk horecabedrijf met één jaar

 

 

 

Omgevingsvergunningen van 22 januari
aflopend tot 8 januari 2019

 

 

Herenstraat 42
Afgehandeld: bouwen dakkapel op voordakvlak en vervangen ramen

 

A.B.C.-straat 2
Verlenging beslistermijn: vergroten e kapverdieping woning

 

Jansveld 51
Afgehandeld: brandveilig gebruiken nachtopvang

 

Voorstraat/Wittevrouwenstraat 
Verlenging beslistermijn: verplanten drie bomen


Oudegracht 74
Afgehandeld: gewijzigd uitvoeren balkon

 
'Nieuwe' Croeselaan’, tussen Mineurslaan en Knooppassage
Afgehandeld: plaatsen sporttoestellen in openbare ruimte

 
Doelenstraat 1A
Afgehandeld: afwijken bestemming voor kamerverhuur

 
Korte Minrebroederstraat 2
Afgehandeld: plaatsen zonnepanelen op stadhuis

 
Oudkerkhof 31
Afgehandeld: verbouwen winkel naar winkel en 4 woningen


Catharijnesingel 137
Herstellen beschoeiing stadsbuitengracht

 

Pieterskerkhof 15 BSA
Afgehandeld: wijzigen achtergevel en bouwen dakterras op woning

 

Hoog Catharijne 
Afgehandeld: vestigen ‘foodcafe’ (horeca D3) met horecaterras bij supermarkt

 

Van Lidth de Jeudestraat 2 
Verbouwen woning ten behoeve kamerverhuur

 

Hardebollenstraat 1
Samenvoegen twee winkelpanden en vestigen van horeca (D3)

 

Achter de Dom 6
Afgehandeld: splitsen studentenwoning naar 3 appartementen

 

Kromme Nieuwegracht 47E
Afgehandeld: aanbrengen definitieve constructie voor te plaatsen trafo's en opvang van de gevel aan gracht

 

Springweg 65
Verlenging beslistermijn: constructief herstellen vloer begane grond

 

Visschersplein 150 en 160
Afgehandeld: veranderen en vergroten kantoorgebouw ten behoeve 22 appartementen

 

Keistraat 7
Afgehandeld: afwijken bestemming voor kamerverhuur

 

Oudkerkhof 26B
Bouwen twee dakkapellen op de zijdakvlakken, wijzigen dak door aanbrengen warmteisolatie en realiseren verblijfsruimte op zolderverdieping,

 

Plompetorengracht 4
Plaatsen airco-installaties aan monumentaal pand

 

___________________________________________


Omgevingsvergunningen 7 januari 2019 
teruglopend tot 16 december 2018

 

Oudegracht 294
vestigen van winkelondersteunende horeca

 

Vredenburg 157
tijdelijk toevoegen additionele horeca bij winkel

 

Lijnmarkt 41 en 43 
verlenging beslistermijn: transformeren kantoren op de verdiepingen naar 12 woningen

 

Moreelsepark 3
plaatsen camera's aan pand

 

Domplein 2
sloopwerkzaamheden in en aan pand (toekomstig Japans restaurant)

 

St.-Jacobsstraat 6A
intrekking: wijzigen gevels en indeling pand

 

Oudegracht 111
verbouwen werfkelder tot restaurant

 

Dorstige Hartsteeg 29
afgehandeld: verdiepen kelder woning

 
Lange Nieuwstraat 119
aanpassen max. aantal personen in gebouw


Stationsplein 50
realiseren 14 appartementen voor Short Stay

 
Zakkendragerssteeg 33-45
verlenging beslistermijn: plaatsen en verplaatsen condensors op platte dak,

 
Oudegracht aan de Werf 92A en 92B 
afgehandeld: wijzigen kantoor in woning met kantoor

 
Herenstraat 42
verlenging beslistermijn: bouwen dakkapel op voordakvlak en vervangen van ramen

 
Vinkenburgstraat 2 BS
wijzigen indeling en plegen onderhoud woongebouw (monument)

Nieuwegracht 125, 125 BS en 125BSA
afgehandeld: wijzigen indeling bakkerij en woongebouw ten behoeve van bakkerij en woongebouwen zes appartementen

 

Kromme Nieuwegracht 28 
Verlenging beslistermijn: splitsen woning naar 5 woningen

 

Wittevrouwenstraat 38J 
Verlenging beslistermijn: transformeren opslag naar 2 appartementen

 

Van Sijpesteijnkade 9
realiseren twee woongebouwen

 

Kromme Nieuwegracht 68
vervangen werfmuur en gedeelte werfkelder

 

Oudegracht 74
gewijzigd uitvoeren balkon

 

Achter St.-Pieter 140
wijzigen gebruik ten behoeve kleinschalig hotel

 

Nobeldwarsstraat 7-7A
afgehandeld: verbouwen pand naar twee woningen

 

Oudkerkhof 31
verlenging: verbouwen winkel naar winkel en 6 woningen,

 

Paardenveld 1
verlenging: verlengen vergunning tijdelijk horecabedrijf met één jaar

 

___________________________________________

Omgevingsvergunningen 16 december 2018
teruglopend tot 29 november 2018

 

Lucasbolwerk 11
Verlenging beslistermijn: maken ingang en parkeergelegenheid aan achterzijde bedrijfspand


Herenstraat 42 
Renoveren woning


Vinkenburgstraat 15
Afgehandeld: wijzigen gevelpui en aanbrengen gevelreclame


Voorstraat 70 BS
Afgehandeld: afwijken bestemming voor kamerverhuur


Stationsstraat 28
Verbouwen van en plaatsen airco op dak sportgebouw


Geertebolwerk 28 BS
Legaliseren dakterras


Lange Viestraat 1 / Oudegracht 83
Afgehandeld: slopen diverse onderdelen pand


Visscherssteeg 1, 1A, 1C en 3 
Wijzigen woonfunctie naar logiesfunctie


Lange Lauwerstraat 20
Verbouwen kantoorruimte begane grond naar twee woningen


Croeselaan 140A
Afgehandeld: tijdelijk afwijken voor één jaar van bestemming voor kamerverhuur


Oudegracht 106
Afgehandeld: verhogen dakopbouw


Vredenburg 21
Afgehandeld: wijzigen voorgevel-indeling en plaatsen twee reclame uitingen


Hoog Catharijne
Verlenging beslistermijn: vestigen foodcafe (horeca D3) met horecaterras bij supermarkt


Voorstraat 106 BS
Afwijken van bestemming voor kamerverhuur


Potterstraat 2 - Oudegracht 106 
Afgehandeld: bouwen antennes mobiele telecommunicatie


Mariaplaats 50 en 52
Verlenging beslistermijn: plaatsen vrijstaande zonweringsconstructie


Vredenburg 9
Verlenging beslistermijn: legaliseren diverse airco-units


Visschersplein 150 en 160
Verlenging beslistermijn: veranderen en vergroten kantoorgebouw ten behoeve 22 appartementen


Springweg 153
Legaliseren verbouwing monument


Vredenburg 4
Verbouwen winkel 


Voorstraat/Wittevrouwenstraat
Kappen drie bomen


Mariaplaats 3A 
Afgehandeld: verdiepen kelder


A.B.C.-straat 2 
Vergroten kapverdieping woning


Pieterskerkhof 15 BSA
Wijzigen achtergevel en bouwen dakterras op woning


Kromme Nieuwegracht 47E
Verlenging beslistermijn: aanbrengen definitieve constructie voor trafo en opvang


Nieuwegracht 34
Afgehandeld: verbouwen woning met bedrijf in twee appartementen


Agnietenstraat 3
Afgehandeld: plaatsen tijdelijke tent in tuin (3 maanden)


Kleine Slachtstraat 5B 
Afgehandeld: bouwen dakterras op hoofdgebouw


Korte Minrebroederstraat 2
Plaatsen zonnepanelen op dak stadhuis


Kruisvaartkade
Kappen 66 bomen, kadastrale sectie D, perceelnummer 10703


Dorstige Hartsteeg 29
Verdiepen kelder

 

_______________________________________________

 

Omgevingsvergunningen 29 november
aflopend tot 5 november

 

Dorstige Hartsteeg 29
Verdiepen kelder

 

Korte Minrebroederstraat 2
Plaatsen zonnepanelen op dak stadhuis

 

Ledig Erf 10
Uitbreiden entresol

 

Kroonstraat 15
Afgehandeld: wijzigen lunchroom (horeca D2) naar restaurant (horeca D1),

 

Catharijnesingel
Aanleggen nieuwe Catharijnesingel Zuid tussen Marga Klompébrug en Bartolomeïbrug

 

Lange Viestraat 1 / Oudegracht 83 
Slopen diverse onderdelen van pand

 

Twijnstraat aan de Werf 12A
Wijzigen eerder verleende vergunning

 

Jacobsgasthuissteeg 13
Afgehandeld: uitbreiden woning

 

Springweg 86
Plaatsen dakraam in monument

 

Oudegracht 202
Afgehandeld: wijzigen gevel werfkelder

 

Vredenburg 30A-D en Lange Koestraat 20A-D
Afgehandeld: legaliseren shortstay/logiesgebruik in 8 appartementen

 

Kruisvaartkwartier 
Afwijken van bestemmingsplan met betrekking tot geluidseisen

 

Croeselaan 122
Afgehandeld: verbouwen pompstation tot horecaconcept met daarbij maatschappelijke buurtfunctie met horecaterras (horeca D1) en twee bijbehorende bouwwerken voor vijf jaar

 

Waterstraat 32
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften geluid Café Ouwe Dikke Dries

 

Korte Jansstraat 5
Besluit maatwerkvoorschriften vetafscheider Landgoedwinkel en cafe

 

Vredenburg 30
Afgehandeld: wijzigen eerder verleende vergunning voor vestigen van restaurant

 

Oudegracht 111 en Oudegracht aan de Werf 113 
Verlenging beslistermijn: samenvoegen van twee werfkelders ten behoeve van restaurant

 

Oudegracht 399
Besluit maatwerkvoorschriften vetafscheider Hotel Museumkwartier

 

St.-Jacobsstraat 6-8
Verbouwen kantoorgebouw naar woningen

 

Smakkelaarshoek 24
Horecavergunning Inntel Hotels Utrecht Centre

 

Gildenkwartier 181
Afgehandeld: bouwen tijdelijke kantoorunits

 

Waterstraat 9
Afgehandeld: veranderen en vergroten (door middel van dakopbouw) van garage en woning naar twee appartementen

 

Zakkendragerssteeg 33-45
Plaatsen en verplaatsen van condensors op platte dak

 

Visschersplein 1A
Afgehandeld: vestigen van kantoor- en vergaderruimte

 

Wittevrouwenstraat 17
Wijzigen afhaalzaak naar daghoreca (D2)

 

Oudegracht 364
Afgehandeld: legaliseren antenne t.b.v. mobiele communicatie

 

Dorstige Hartsteeg 29
Verdiepen kelder woning

 

Nieuwegracht 34
Verlenging beslistermijn: verbouwen woning met bedrijf naar twee appartementen

 

Nieuwegracht 125, 125 BS en 125BS
Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling bakkerij en woongebouw ten behoeve van een bakkerij en zes appartementen

 

Van Asch van Wijckskade 29A
Afgehandeld: vestigen koffiebranderij en plaatsen twee afvoerpijpen 

 

Voorstraat 3A 
Afgehandeld: intern verbouwen en wijzigen gevelkozijnen

 

Twijnstraat 18 BS
Afgehandeld: wijzigen bovenwoning ten behoeve van twee appartementen en bouwen twee dakterrassen

 

Potterstraat 2 - Oudegracht 106
Bouwen antennes ten behoeve van mobiele telecommunicatie

 

Plompetorengracht 12
Brandveilig gebruiken kinderdagverblijf

 

Oudegracht aan de Werf 92A en 92B
Wijzigen kantoor in woning met kantoor

 

Neude 1/ Kintgenshaven 2
Afgehandeld: transformeren kantoor op eerste verdieping naar wonen

 

Springweg 61
Afgehandeld: slopen dragende wanden en maken dakluik

 

Westplein
Bouwen treinwagon met instandhoudingstermijn van drie jaar

  

_________________________________________________

Omgevingsvergunningen, 5 november 2018
teruglopend tot 17 oktober 2018

 

Domplein 2
(Nieuw restaurant): plaatsen gevelreclame


Mariaplaats 3A
Verdiepen van de kelder onder pand


Moreelsepark 1
Afgehandeld: bouwen tijdelijke trapopgang met uitkijkbordes


Paardenveld 5

Afgehandeld: plaatsen terras bij bakkerij/lunchroom


Smakkelaarshoek 10, 12 en 14

Verlenging beslistermijn: vestigen dienstverlening in detailhandelspand


Stationsplein 28

Verlenging beslistermijn: vestigen sportfunctie in detailhandelspand


Domstraat 2

Bouwen kluis / postbus aan gevel


Keistraat 7

Afwijken van de bestemming voor kamerverhuur


Kromme Nieuwegracht 28

Splitsen woning naar 5 woningen


Ridderschapstraat 14 en 14 BS
 
Afgehandeld: transformeren bedrijf naar twee woningen en splitsen bovenwoning naar twee woningen


Jansveld 26

Afgehandeld: wijzigen pui voorgevel


Zadelstraat 33 

Afgehandeld: realiseren winkel-ondersteunende horeca


Mineurslaan, nabij de Van Sijpesteijnkade

Afgehandeld: bouwen kantoortoren met parkeergarage


Lijnmarkt 7

Verbouwen bovenwoning en magazijnruimten naar drie woningen


Kleine Slachtstraat 5B
 
Bouwen dakterras


Hoog Catharijne

Vestigen ‘foodcafe’ (horeca D2) met horecaterras bij supermarkt


Zakkendragerssteeg 11-11 BS

Afgehandeld: vergroten en herinrichten winkel met woning


Twijnstraat aan de Werf 1C

Afgehandeld: wijzigen gebruiksfunctie van bedrijf naar één woning


Lange Viestraat 3 

Verlenging beslistermijn: wijzigen voorgevel en aanbrengen gevelreclame


Singeldwarsstraat 31 BS

Afgehandeld: wijzigen bestemming nummer 31 van industrie naar woonfunctie, verbouwen en vergroten dakterras op aanbouw


Nobeldwarsstraat 7-7A

Verbouwen pand naar twee woningen


Nieuwegracht 10

Verlenging beslistermijn: verlagen vloer werfkelder


Vinkenburgstraat 9-11-13

Afgehandeld: wijzigen eerder verleende vergunning voor veranderen winkelpui


Vredenburg 25

Intern verbouwen pand en maken afvoer


Paardenveld 1

Verlengen vergunning voor een tijdelijk horecabedrijf met 3 jaar


Lange Nieuwstraat 28

Plaatsen gevelbankje


Bemuurde Weerd O.Z. 42 / 43

Afgehandeld: bouwen 6 appartementen en horecaruimte


Herenstraat 42

Bouwen dakkapel op voordakvlak en vervangen ramen


Rijnkade 1

Afgehandeld: kappen drie bomen


Visschersplein 160 en Lijnmarkt 41 en 43 

Transformeren kantoren naar woningen


Singeldwarsstraat 31 BS

Verlenging beslistermijn: wijzigen bestemming nummer 31 van industrie naar woonfunctie


Springweg 61

Verlenging beslistermijn: slopen dragende wanden en maken dakluik


Binnenstad, allerlei plaatsen

Afgehandeld: plaatsen van digitale reclamevitrine


Monicabrug (Weerdsingel Westzijde)

Herbouwen historische stadskraan


Nicolaas Beetsstraat 222

Verbouwen pand


Oudegracht 106

Verhogen dakopbouw


Doelenstraat 1A
 
Afwijken bestemming voor kamerverhuur


Oudkerkhof 31 (Riviera Maison)

Verbouwen deel winkelpandel naar 6 woningen


Vredenburg 9

Aanbrengen airco-unit


Lijnmarkt 17 

Verlagen vloer werfkelder

 

_____________________________________________

 

Van 17 oktober 2018 tot 26 september, aflopend 

Kromme Nieuwegracht/Nobeldwarsstraat/ Hieronymusplantsoen breedtebeperking:
Gesloten voor voertuigen breder dan 2,20 meter

 

Boven Vredenburgpassage 128
Bouwen trap tussen winkelruimten en kantoren

 

Kleine Slachtstraat 5B
Bouwen dakterras

 

Oudegracht 291
Plaatsen zonnepanelen

 

Vredenburg 30A-D en Lange Koestraat 20A-D 
Verlenging beslistermijn: legaliseren shortstay/logies gebruik in 8 appartementen

 

Croeselaan 122
Verlenging beslistermijn: verbouwen pompstation tot restaurant met horecaterras (horeca D1) voor periode van vijf jaar

 

Nobelstraat 16
Horecavergunning afhaalzaak Mr. Sushi Express

 

Lange Smeestraat 4
Wijzigen indeling ten behoeve van winkel en bovenwoning

 

Mariaplaats 50 en 51
Plaatsen vrijstaande zonweringsconstructie 

 

Waterstraat 32
Plaatsen twee markiezen gevel horecabedrijf

 

Kruisvaart 
Afgehandeld: kappen 12 bomen

 

Agnietenstraat 3
Plaatsen van tijdelijke tent

A.B.C.-straat 5
Intrekking: plaatsen antennemast op dak

 

Voorstraat 3A
Verlenging beslistermijn: intern verbouwen en wijzigen gevelkozijnen

 

Visschersplein 160
Vergroten tweede verdieping door middel van kap

 

Catharijne Esplanade 13
Horecavergunning Hotel Hampton by Hilton

 

Vinkenburgstraat 15
Wijzigen gevelpui en aanbrengen reclame

 

Visschersplein 1A
Vestigen van kantoor- en vergaderruimte

 

Paardenveld 5
Horecavergunning Lunchroom Broodnodig

 

Croeselaan 18
Afgehandeld: kappen 14 bomen en herplanten nieuwe bomen

 

Stadhuisbrug, Oudkerkhof Ganzenmarkt–Schoutenstraat, Mariaplaats, Domplein, Janskerkhof, Neude–Potterstraat, Mariaplaats –Rijnkade, Tolsteegbarrière, Oosterkade station Vaartsche Rijn, Steenweg-Mariastraat, Lange Elisabetstraat-Voor Clarenburg, Lange Smeestraat-Bartholomeusbrug
Plaatsen digitale reclamevitrine

 

Steenstraat 19 
Intrekking: bouwen dakterras op uitbouw achterzijde

 

Vredenburgkade 11
Afgehandeld: plaatsen kunstwerk in singel

 

Kromme Nieuwegracht 47E
Aanbrengen definitieve constructie voor te plaatsen trafo en voor opvang gevel aan gracht

 
Voorstraat 70 BS
Verlenging beslistermijn: afwijken van de bestemming voor kamerverhuur

Kroonstraat 15
Wijzigen van lunchroom (horeca D2) naar restaurant (horeca D1)

 

Oudegracht Weerdzijde ter hoogte 138 t/m 152
Kappen vier bomen

 

Nobeldwarsstraat 7
Afgehandeld: bouwen dakopbouw

 

Jansveld 26
Wijzigen pui in voorgevel

 

Keizerstraat 268-270 
Bouwen erfafscheiding en aanleggen inrit/uitweg

 

Oudegracht 111
RECTIFICATIE: samenvoegen twee werfkelders ten behoeve restaurant

 

Visschersplein 160
Verbouwen kantoor tot 22 appartementen

 

Twijnstraat 18 BS
Verlenging beslistermijn: wijzigen bovenwoning in twee appartementen en bouwen twee dakterrassen

 

Jacobsgasthuissteeg 13
Uitbreiden woning

 

Neude 1 
Afgehandeld: wijzigen indeling ten behoeve van horecagelegenheid (B1)

 

Wittevrouwenstraat 38J
Transformeren van een opslag naar 2 appartementen

 

Vredenburg 30
Wijzigen verleende vergunning voor vestigen restaurant

  

Achter St.-Pieter 56
Maken koekoek

 

Neude 1
Transformeren kantoor op eerste verdieping naar wonen

 

Catharijnesingel 66 A t/m H
Afgehandeld: intern verbouwen 8 woningen en wijzigen brandcompartimentering

 

___________________________________________________

 


Omgevingsvergunningen 26 september tot 25 augustus, aflopend
 

Achter de Dom 6 
Splitsen studentenwoning naar 3 appartementen

 

Vredenburg 19
Afgehandeld: intern verbouwen, vernieuwen gevels en dakoverstek

 

Vredenburg 21
Verbouwen winkel tot restaurant

 

Domplein 2
Afgehandeld: verbouwen winkel tot restaurant

 

Oudegracht 91
Gewijzigd uitvoeren entree en trap van eerder verleende vergunning

 

Oudegracht 364
Verlenging beslistermijn: legaliseren van een antenne opstelpunt t.b.v. mobiele communcatie

 

Neude 3 BS
Destructief onderzoeken van een monumentale bovenwoning

 

Catharijnesingel 81
Aanbrengen raam in zijgevel

 

Lucasbolwerk 11
Maken ingang en parkeergelegenheid achterzijde pand van Cultuureducatie

 

Nieuwegracht 34
Verbouwen woning met bedrijf in twee appartementen

 

Mineurslaan, nabij Van Sijpesteijnkade
Verlenging beslistermijn: bouwen kantoortoren met parkeergarage

 

Korte Nieuwstraat 14
Afgehandeld: plaatsen installatie mobiele telecommunicatie

 

Rijnkade 1
Kappen drie bomen

 

Nieuwegracht 92
Afgehandeld: brandveilig gebruiken gebouw met maatschappelijke voorzieningen (Leger des Heils) 

 

Oudegracht 202
Wijzigen gevel werfkelder

 

Zadelstraat 33
Realiseren winkel-ondersteunende horeca

 

Vinkenburgstraat 9-11-13
Wijzigen eerder verleende vergunning voor veranderen winkelpui

 

Ridderschapstraat 14 en 14 BS
Verlenging beslistermijn: transformeren bedrijf naar twee woningen en splitsen bovenwoning naar twee woningen

 

Voorstraat 70 BS
Afwijken van bestemming voor kamerverhuur

 

Bakkerstraat 16 BS
Afgehandeld: wijzigen bovenwoning in drie appartementen

 

Vredenburg 19
Verlenging beslistermijn: intern verbouwen, vernieuwen gevels en dakoverstek, aanbrengen luifel en wijzigen 4e verdieping

 

Vredenburg 21
Afgehandeld: vestigen restaurant in winkelpand

 

Nobeldwarsstraat 7
Verlenging beslistermijn: bouwen dakopbouw met dakterras

 

Nieuwegracht 125
Wijzigen indeling bakkerij en woongebouw in bakkerij en zeven appartementen (Molenbeek)

 

Croeselaan 18 
Verlenging beslistermijn: kappen 14 bomen en herplanten nieuwe bomen

 

Moreelsepark 1 
Bouwen tijdelijke trapopgang met uitkijkbordes

 

Smakkelaarshoek 10, 12 en 14
Vestigen dienstverlening in detailhandelspand (Noordgebouw)

 

Stadsplateau 2
Bouwen trap met podium en wijzigen brandcompartiment kantoorgebouw

 

Oudegracht 42
Intrekking: plaatsen deur in voormalige steeg en wijzigen trap

 

Gildenkwartier 181
Bouwen tijdelijke kantoorunits

 

Pieterskerkhof 15 BSA 
Verlenging beslistermijn intern verbouwen, bouwen dakopbouw en vergroten erker voorkant op woning

 

Wittevrouwenstraat 21
Afgehandeld: verbouwen pand (nieuwe winkelpui, wijzigen indeling) en zelfstandig maken onzelfstandige bovenwoning

 

Zakkendragerssteeg 11-11 BS
Vergroten en herinrichten winkel met woning

 

Vredenburgkade 11
Plaatsen kunstwerk in singel

Twijnstraat aan de Werf 1C 
Verbouwen van bedrijf naar woning

 

Lucasbolwerk 1
Afgehandeld: verbouwen interieur plaatsen nieuwe installaties op dak monumentaal pand
 

Pieterskerkhof 18
Afgehandeld: intern verbouwen woning, aanbrengen twee dakkapellen en dichtzetten loggia

 

Van Asch van Wijckskade 29A
Vestigen van een koffiebranderij

 

Steenweg 13
Afgehandeld: herinrichten en restaureren bedrijfspand naar winkel en boetiekhotel


Domtoren
Verlenging beslistermijn: bouwen steiger
Aanvraag omgevingsvergunning: restaureren toren

________________________________________________________

Omgevingsvergunningen van 25 augustus tot 8 juli, aflopend


Ridderschapstraat 31-33
Afgehandeld: verbouwen bedrijfsruimte tot twee woningen


Vredenburg 30A-D en Lange Koestraat 20A-D 
Legaliseren shortstay/logiesgebruik in 8 appartementen


Neude 1
Verlenging beslistermijn: wijzigen van de indeling ten behoeve van een horecagelegenheid (B1)


Lange Viestraat 1 en Oudegracht 83
Verlenging beslistermijn: wijzigen indeling en gevels nieuw bankfiliaal (ING na vertrek Randstad)


Jansveld 51
Afgehandeld: verbouwen van centrum voor nachtopvang


Waterstraat 9
Veranderen en vergroten (door middel dakopbouw) van garage en splitsen woning in twee appartementen


Lange Rozendaal 23 BS
Bouwen dakopbouw en renoveren woning


Van Asch van Wijckskade 14 BS
Verlenging beslistermijn: verhogen erfafscheiding Emplacement Utrecht Centraal: bouwen ICT servicegebouw


Pieterskerkhof 18 
Verlenging beslistermijn: intern verbouwen woning en aanbrengen twee dakkapellen en dichtzetten loggia


Nobelstraat 243 
Verzoek gebruiksmelding


Annastraat 10 BS
Afwijken bestemming kamerverhuur


Bemuurde Weerd O.Z. 6 
Afgehandeld: bouwen dakterras


Lange Elisabethstraat 17
Afgehandeld: herindelen winkel met woning

Oudegracht 364 (De Gesloten Steen)
Oprichten antenne t.b.v. mobiele communcatie


Paardenveld 5 
Inrichten terras bakkerij/lunchroom


Steenweg 13
Verlenging beslistermijn: herinrichting en restauratie van bedrijfspand naar winkel en boutiquehotel


Lange Smeestraat 20
Afgehandeld: veranderen aanbouw en herinrichten van rijksmonument 


Vredenburgplein 4 
RECTIFICATIE wijzigen van de gevelpui


Kleine Slachtstraat 5
Afgehandeld: bouwkundig splitsen naar 2 woningen, wijzigen voorgevelpui, bouwen dakterras, vernieuwen van de kapconstructie


Nobeldwarsstraat 7
RECTIFICATIE bouwen dakopbouw met dakterras


Kleinesingel 21B 
Verlenging beslistermijn: wijzigen eerder verleende vergunning; wijziging betreft diepte achtergevel

Agnietenstraat 5 (Fundatie van Renswoude)
Verlenging beslistermijn: wijzigen eerder verleende vergunning; wijzigingen betreffen enkele doorbraken en wijzigen indeling


Singeldwarsstraat 31 BS 
Intern verbouwen woning en vergroten dakterras op aanbouw en bouwen dakterras op dak


Oudegracht 255A 
Afgehandeld: afwijken bestemming kamerverhuur


Springweg 61 
Slopen dragende wanden en maken dakluik


Vredenburg 4 
Wijzigen gevelpui


Oudegracht 165 
Reclame op gevel


Janskerkhof 1 
Afgehandeld: Wijzigen eerder verleende vergunning; wijzigingen betreft indeling


Domplein 2 
Verlenging beslistermijn: verbouwen winkel (Van Dal) tot restaurant


Lange Elisabethstraat 17
Wijzigen gevel begane grond Westplein Plaatsen treinwagon


Catharijnesingel 66 A t/m H 
Intern verbouwen 8 woningen en wijzigen brandcompartimentering


Ridderschapstraat 31-33
Verbouwen bedrijfsruimte tot twee woningen


Croeselaan 122
Verbouwen pompstation tot restaurant


Maliebaan 24
Verbouwen kantoor tot 19 woningen


Keizerstraat 8 
Bouwen 8 woningen na sloop opstallen


Keizerstraat 260-266
Afgehandeld: kappen van één boom


Vismarkt 16 
Afgehandeld: brandveilig gebruiken hotel


Lucasbolwerk 8
Plaatsen gevelverlichting


Vredenburg 19 
Intern verbouwen, het vernieuwen gevels en dakoverstek


Vredenburg 21
Vestigen restaurant in winkelpand


Mariaplaats 2 
Plaatsen zonnepanelen en vervangen dakbedekking


Vismarkt 2
Aanvraag omgevingsvergunning, het aanbrengen van gevelreclame  


Kleinesingel 23
Afgehandeld: vergroten aanbouw achterkant woning


Kroonstraat 9 
Afgehandeld:aanbrengen gevelreclame


Lucasbolwerk 1
Verlenging beslistermijn: verbouwen interieur en plaatsen nieuwe klimaatinstallaties op dak monumentaal pand


Vinkenburgstraat 9,11 en 13 
Afgehandeld: wijzigen gevels en kap winkel met bovenwoningen (wijziging eerder verleende vergunning)


Tussen Oudegracht aan de Werf 163 en Oudegracht aan de Werf 155-175 
Realiseren reclamebord


Drieharingstraat 22 
Afgehandeld: wijzigen van de indeling


Croeselaan 18 
Kappen 14 bomen en herplanten nieuwe bomen


Achter St.-Pieter 9 
Afgehandeld: herstellen fundering monument


Bakkerstraat 16 BS 
Splitsing bovenwoning in drie appartementen


Nieuwegracht 92 
brandveilig gebruiken gebouw Leger des Heils


‘Nieuwe’ Croeselaan tussen van Zijstweg en Jaarbeursplein
Afgehandeld: plaatsen acht kunstwerken (zeven vast en een wisselplek)


Twijnstraat 18
Wijzigen bovenwoning in twee appartementen met dakterrassen


Westerkade 38 
Aanbrengen gevelreclame


Kromme Nieuwegracht 28
Splitsen woning in 5 appartementen


Van Asch van Wijckskade 29A
Vestigen koffiebranderij


Jansveld 51
Verlenging beslistermijn:verbouwen nachtopvang én toevoegen van 24-uurs opvang


Pieterskerkhof 15 
Intern verbouwen en bouwen dakopbouw op woning


Ridderschapstraat 31-33
Verbouwen bedrijfsruimte tot twee woningen


Neude 1
Verlenging beslistermijn: wijzigen van de indeling ten behoeve van een horecagelegenheid (B1) 


Veemarktplein 42 
Aanvraag omgevingsvergunning, het tijdelijk (3 jaar) uitbreiden van een horecaterras


Pieterskerkhof 15 
Vergroten erker voorkant woning


Pieterskerkhof 15 BSA 
Intern verbouwen en bouwen dakopbouw op woning


Oudkerkhof 38 en 40
Afgehandeld: verbouwen van winkel tot twee winkels


Zadelstraat 33 
Realiseren winkelondersteunende horeca


Ridderschapstraat 14 en 14 BS
Transformeren bedrijf naar twee woningen en splitsen bovenwoning naar twee woningen


Pieterstraat 5 
Afgehandeld:verbouwen bedrijf tot 10 zelfstandige wooneenheden


Predikherenstraat 3 BS 
Legaliseren dakterras


Van Asch van Wijckskade 29 
Afgehandeld: wijzigen vergunning voor verbouwen van bovenwoning tot vier appartementen


Twijnstraat aan de Werf 12A
Afgehandeld: restaureren voorgevel


Nobeldwarsstraat 7 
Bouwen dakopbouw met balkon

________________________________________________________

Omgevingsvergunningen van 9 juli tot 22 juni, aflopend

Oudekamp 16
Wijzigen achtergevel woning 


Donkere Gaard 2
Afgehandeld: wijzigen lunchroom in (horeca D1)


Domtoren:
Bouwen steiger om Domtoren


Magdalenastraat 14:
Aanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen


Vredenburg 25
Afgehandeld: vestigen horeca (D1) met terras


Lange Koestraat 15 BS 
Afgehandeld: vergroten bovenwoning


Lange Viestraat 1
Wijzigen indeling bankfiliaal (voormalig Randstad)


Andreashof 11
Bouwen dakraam


Donkerstraat 19A -E 
Vervangen toegangshek


Potterstraat 6
Verbouwen woning tot drie appartementen


Annastraat 6 
Intrekking: wijzigen pui voorgevel


Lange Smeestraat 32 
Afgehandeld: bouwen dakkapel, plaatsen zonnepanelen, stucen gevel en intern verbouwen


Lange Smeestraat 20
Herinrichten rijksmonument


Schalkwijkstraat 30
Afgehandeld: plaatsen dakraam in gemeentelijk monument


Oudegracht 246
Horecavergunning ( Slapen aan de werf)


Lange Viestraat 6
Afgehandeld: wijzigen indeling, gevel en aanbrengen reclame


Oudegracht 99
Afgehandeld: plaatsen reclame aan werfmuur


Oudegracht 36
Afgehandeld: constructieve wijzigingen


Lucasbolwerk 24
Afgehandeld: vervangen affichekasten door digitale reclamevoorziening


Servetstraat 2
Afgehandeld: vernieuwen winkelpui


Rondom het Gildenkwartier, Gildenkwartier, Stationsplein, Smakkelaarsveld, Catharijnesingel
Afgehandeld: renoveren interieur en bouwen voorzetgebouwen


Kroonstraat 9
Verlenging beslistermijn: aanbrengen gevelreclame


Predikherenstraat 19
Horecavergunning (wijnbar Vin Vin)


Nobelstraat 28 B
Doorbraak in dragende muur


Domkerk
Restaureren natuurstenen onderdelen diverse geveldelen


Ridderschapstraat en Molenstraat eo
Melding saneringsplan (Besluit Uniforme Saneringen, Wet bodembescherming)


Lange Elisabethstraat 17
Verlenging beslistermijn: wijzigen winkelpui en herindeling winkel met woning


Agnietenstraat 1
Afgehandeld: bouwen van een kunstwerk achter Centraal Museum


Neude 11
Verlenging beslistermijn: plaatsen twee bouwborden en reclame-uitingen op bouwschutting


Van Sijpesteijnkade 9 
Afgehandeld: kappen van twee bomen


'Nieuwe' Croeselaan tussen Mineurslaan en Knooppassage
Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning plaatsen vier sporttoestellen


Nobeldwarsstraat 7 
Bouwen dakopbouw met dakterras


Kromme Nieuwegracht 68
Renoveren kluismuur en herbouwen voorste deel keldergewelf


Kleine Slachtstraat 5 
Verlenging beslistermijn: bouwkundig splitsen naar 2 woningen, wijzigen voorgevelpui, bouwen dakterras vernieuwen kapconstructie


Vinkenburgstraat 18 en 20 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het bouwen van een carport en het verplaatsen van een nooddeur


Westflank Utrecht F2+PG en Forum
Bouwen kantoortoren met parkeergarage


Oudkerkhof 38
Verbouwen (leegstaande)winkel tot twee winkels 


Pieterskerkhof 18
Verbouwen en vergroten woning


Vredenburg 40 
Afgehandeld: verbouwen kantoorgebouw met horecagelegenheid en kelder (Betreft wijziging en aanvulling gegevens op Omgevingsvergunning HZ_WABO_17-06069)

________________________________________________________

Omgevingsvergunningen van 21 juni tot 5 juni, aflopend

Kleine Singel 23
Aanvraag: vergroten aanbouw achterkant woning


Ganzenmarkt 2A (Boon’s supermarkt)
Afgehandeld: verbouwen werfkelder tot bar (horeca B)


Wittevrouwenstraat 21
Aanvraag: Nieuwe winkelpui, bouwen dakopbouw achterzijde, wijzigen indeling, inclusief sloopwerkzaamheden


Hanengeschrei 2
Afgehandeld: maken kozijn in zijgevel


Nieuwegracht 63A 
Afgehandeld: overkappen binnenplaats en aanpassen interieur en gevels bestaand huisje


Jansveld 30 en 30 BS
Afgehandeld: verbouwen van twee onzelfstandige woningen tot twee zelfstandige woningen en vergroten dakkapel


Achter Clarenburg 20 en 22 
Afgehandeld: wijzigen voorgevel en aanbrengen reclame


Kromme Nieuwegracht 39 (voormalig Schroevers, voorheen St. Bonifatiuslyceum) 
Afgehandeld: verbouwen naar 23 appartementen


Visschersplein 1A
Afgehandeld: vestigen massagepraktijk met atelier


Oudkerkhof 32
Aanvraag:Verbouwen winkel tot 3 wooneenheden


Lange Smeestraat 32
Aanvraag: bouwen van dakkapel, aanbrengen zonnepanelen en stucen gevel


Vredenburg 25
Aanvraag: vestigen van horeca (D3) met terras


Van Asch van Wijckskade 29
Verlenging beslistermijn: wijzigen vergunning voor verbouwen bovenwoning tot vier appartementen


Keizerstraat 260-266
Verlenging beslistermijn: kappen van één boom


Vismarkt 16
Ontwerpbesluit: brandveilig gebruiken van hotel


Vinkenburgstraat 9, 11 en 13
Verlenging beslistermijn: wijzigen van gevels en kap winkel met bovenwoningen


Korte Koestraat 4
Afgehandeld: wijzigen indeling horecagelegenheid


Zakkendragerssteeg 35 en 37
Aanvraag: verwijderen vier dakramen en twee dakkapellen en plaatsen tien dakramen


Drieharingstraat 22
Aanvraag: wijzigen indeling


Van Asch van Wijckskade 14 BSV
Aanvraag: verhogen erfafscheiding


Catharijnesingel 
Aanvraag: bouwen brug en kademuren


Oudegracht 163
Aanvraag: verbouwen winkelpand,


Kromme Nieuwegracht 14
Afgehandeld: verbouwen kantoor naar 4 appartementen


Twijnstraat aan de Werf 12A 
Verlenging beslistermijn: restaureren voorgevel


Informatie wordt regelmatig bijgewerkt.