Utrechts straten

Woonblok Croeselaan uitgegomd

De stedenbouwkundigen die werken aan de plannen voor de westkant van het station hebben de huizen op de Croeselaan vanaf café-restaurant De Korenbeurs tot de Van Zijstweg wegbestemd. De bewoners  -huurders van de woningbouwvereniging Portaal-  zagen op artist impressions dat hun lange huizenblok verdwenen is. Dankzij de sloop had je nu vanaf de Moreelsebrug onbelemmerd zicht op een nieuw aan te leggen parkje.

De huurders krijgen andere sociale woningen aangeboden in de nieuwbouw die op en rond het parkje komt. Vooralsnog wijzen ze de plannen af. Portaal daarentegen staat er niet onwelwillend tegenover. Behalve sloop van het lange blok van Portaal wordt er ook een doorbraak van twintig meter breed gemaakt in het blok met koopwoningen meer naar het Westplein toe. De huizen die blijven staan krijgen hoogbouw pal achter zich en worden daardoor een stuk minder aantrekkelijk.

 

Verdwijnlijst
Eén van de bewoners van de huizen die vooralsnog niet weg hoeven is van onderzoeker-filosoof Paul Ovenvoorde, voorzitter van de vereniging van eigenaren. Een jaar of twintig geleden stond zijn woning wèl op de verdwijnlijst. Toen ging het om plannen die de Jaarbeurs met het Croeselaangebied De stedenbouwkundigen die werken aan de plannen voor de westkant van het station hebben de huizen op de Croeselaan vanaf cafe-restaurant De Korenbeurs tot de Van Zijstweg wegbestemd. De bewoners- huurders van de woningbouwvereniging Portaal - zagen op artist impressions dat hun lange huizenblok verdwenen is. Dankzij de sloop had je nu vanaf de Moreelsebrug onbelemmerd zicht op een nieuw aan te leggen parkje. had. Veel woorden werden er in de stukken niet aan vuilgemaakt. De enige mededeling was het zinnetje ‘In de nu voorgestelde oplossing (sloop dus) kan beter omgegaan worden met de geluidshinder die voortkomt uit de activiteiten van de Jaarbeurs’.
Het was het begin van een jarenlang gevecht dat Ovenvoorde en zijn medestanders voerden om gemeente en Jaarbeurs er van te overtuigen dat het plan van tafel moest. Een jaar of zes geleden kwam tenslotte het bericht dat de Jaarbeurs haar activiteiten verplaatste richting Merwedekanaal. Ovenvoorde vindt het nieuwe motief voor de sloop van een deel van de straatwand onzinnig. ‘Het parkje is toch wel op een andere manier te ontsluiten? Daarvoor breek je toch niet een hele rij mooie, kwalitatief goede huizen af?

 

Hij houdt z’n hart vast als het gaat om de kwaliteit van de geplande nieuwbouw. Uit zijn achterraam kijkt hij uit op Kinepolis, een nieuw gebouw dat volgens hem volstrekt onder de maat is. ‘Als zoiets rampzaligs is toegestaan, hoe zal de rest dan worden?’ •

 

Uit de Binnenstadskrant nummer 3, 2017.
Geschreven door Dick Franssen.


<< terug naar overzicht