Utrechts straten

Wensbruggen

In de Middeleeuwen, toen de singel nog als verdedigingsgordel fungeerde, waren er slechts vier bruggen bij de poorten van de stad. Nu zijn er tenminste zestien (een beetje afhankelijk hoe je telt). Toch blijkt er behoefte aan meer bruggen te bestaan.


De gewenste brug die de meeste kans maakt, zou moeten komen bij het Wolvenplein. Ooit zeer omstreden, maar nu de gevangenis niet meer als zodanig functioneert is een brug (voor voetgangers en fietsers) op een flinke afstand van woningen mogelijk en heeft de buurt weinig bezwaren meer.


De brug staat op het wensenlijstje van de gemeente, maar die heeft het er niet meer hardop over. Ze wil de investeerder die het gevangeniscomplex gaat ontwikkelen voor de kosten laten opdraaien. De argumentatie daarbij is als volgt: de investeerder moet zorgdragen voor een goede oplossing voor het parkeren van de auto’s. Die oplossing is de Grifthoekgarage aan de buitenkant van de Singel. Dus moet een brug onderdeel zijn van het plan.


Fietsersbond
Een tweede brug, die vooral op het wensenlijstje staat van de bewoners en de werknemers van de kantoren rond het Moreelspark, is gedacht bij hotel Karel V. Felle tegenstanders zijn bewoners en organisaties van het gebied binnen de singels.


De gemeente heeft officieel nog geen mening. Wel werd er laatst tijdens een presentatie over de plannen rond het Moreelsepark nog steeds een schets van de singel mét deze brug getoond. Toch maakt hij niet zoveel kans. Dit kan veranderen als de eigenaar van de kantoren (het rijksvastgoedbeheer) bereid is substantieel mee te betalen.


Een derde gewenste brug lijkt al bijna afgeserveerd. Hij zou moeten komen bij het Paardenveld. De winkeliers van de Amsterdamsestraatweg zeggen dat ze een deel van hun klandizie verloren hebben door het doortrekken van de singel. Daarom vragen ze een voetgangersbrug. De Fietsersbond pleit voor een fietsbrug op die plaats als onderdeel van de route vanuit de Daalsetunnel naar het oosten. De brug zou de route over het Vredenburg ontlasten.


De laatste tijd hoor je weinig meer over Paardenveld fiets- of voetgangersbrug. •


Geschreven door Ben Nijssen.

Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2019.


<< terug naar overzicht