Utrechts straten

Vragen raad Vredenburg beantwoord

15 oktober 2018

De met een mozaiek versierde nieuwe vloer van het Vredenburgplein kost inderdaad ruim 2 miljoen euro. Het Utrechtse college bevestigt dit naar aanleiding van schriftelijke vragen hierover van de SP en GroenLinks.


Tim Schipper (SP) en Erwin Virginia (GroenLinks) verbaasden zich in hun vorige maand aan b. en w. gestelde vragen over de hoogte van dit bedrag. Temeer omdat er van de uitwerking van het mozaiek zo weinig is te zien.
In een artikel op deze site werd geconstateerd dat er eerder sprake is van vage vlekken dan van een goed zichtbaar kunstwerk. Voor dit ontwerp van Jennifer Tee is een bedrag van 400.000 euro uitgetrokken.


Volgens het college worden de overige werkzaamheden geraamd op 1.745.000 euro. Die omvatten het opbreken en verharden van het Vredenburg, het grondwerk, riolering en fundering, de natuursteen en het aanbrengen daarvan en de aanleg van het werkterrein, de fasering en de uitvoeringskosten. Daar bovenop komen straks nog de kosten – 186.000 euro – voor de bescherming en het behoud van de aanwezige bomen.


Over de door de raadsleden aangestipte vervuiling van het Vredenburg zeggen b. en w. dat het reguliere vegen na de markt niet voldoende is gebleken om alle vuil weg te halen. Daarom wordt er samen met de aannemer naar een effectievere schoonmaakmethode gezocht en met welke frequentie die moet worden uitgevoerd.


Het college bevestigt dat het kunstwerk wordt aangebracht met de materialen die waren voorgesteld in het ontwerp. Daarbij viel de keuze op graniet, omdat dit voldoet aan de eisen van duurzaamheid, slijtvastheid en reiniging.


Over de geringe zichtbaarheid van de mozaiekelementen wordt gesteld dat ‘graniet een natuurlijk materiaal is waarvan de kleuren minder uitgesproken zijn dan een fabrieksmatig geproduceerde steen met kleur.’ Maar het college meent dat de laatste zijn kleur zou verliezen door weersomstandigheden terwijl graniet in de toekomst juist iets donkerder zal worden.

 

Lees ook: http://www.binnenstadskrantutrecht.nl/straten/nu_al_veel_geld_door_putje/6.html
 

Geschreven door Louis Engelman.
Dit artikel is ook verschenen bij Nieuws030.


<< terug naar overzicht