Utrechts straten

Raad polst bewoners Wolvenbuurt

Elaine VIs
21 juni 2019


 

Het Visiedocument voor de herontwikkeling van het Wolvenplein is gisterenavond besproken met fractie- en raadsleden, buurtbewoners en andere betrokken partijen. De hamvraag van de aanwezigen was of de hoogste bieder straks het pand in bezit krijgt of diegene met een kwalitatief voorstel dat past in het Visiedocument. Het document, waarin de randvoorwaarden voor verkoop van het meervoudige monument op het Wolvenplein zijn beschreven, is half april openbaar gemaakt. Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over een plan worden bewoners van de stad gepolst over wat zij er van vinden.

Het enorme complex van 1,3 hectare grond met daarop 8.800 m2 gebouw, wordt door het Rijksvastgoedbedrijf in zijn geheel aan één eigenaar verkocht. Het Visiedocument Wolvenplein is samengesteld door de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. Er is een balans gevonden tussen kaders en vrije ruimte. Aan het voorafgaande document, dat vorig jaar openbaar werd, is nauwelijks iets veranderd. De gemeente wil dat het gebouw een maatschappelijke meerwaarde heeft voor heel Utrecht. De kwaliteit van het monument wordt als vertrekpunt genomen. Het huidige college heeft er nu wel voor gezorgd dat eigenaar Rijksvastgoedbedrijf gedeeltelijke woonbestemming heeft opgenomen in de Visie.  


De beste koper
Stadsdorp Wolvenburg, een groep die zich al sinds 2013 inzet om ideeën uit de buurt als inbreng in het document te krijgen, vraagt zich af of de minimale 10% bewoning in het document wel procedureel goed uitwerkt. Borgt de visie wel dat verkoop de beste partij oplevert voor herontwikkeling van de gevangenis? Of speelt de prijs –kwaliteitsafweging mee?


 

schermgevangZWHans_van_Kleinwee_8017-7-1
(foto: Hans van Kleinwee)

 

Hierover is ook Vereniging De Witte Wolf, een buurt overschrijdend bewonersinitiatief, ongerust. Behalve koop-, huur-  en sociale huurwoningen willen De Witte Wolven bedrijfsruimten, kleine horeca, cultuur, veel groen en een klein hotel. De Witte Wolf heeft  onderbouwde plannen voor het complex. Zij hopen voor de bieding in aanmerking te komen.
 

Score
Een potentiële bieder moet aan bepaalde eisen voldoen, pas daarna mag er een plan worden ingediend. De deelnemers met de beste plannen, de plannen die binnen het Visiedocument Wolvenplein passen, mogen vervolgens een bod uitbrengen en de hoogste bieder wint.
Martijn Leusink van De Witte Wolf ‘Deze procedure garandeert geen plan met veel kwaliteit voor de buurt en de stad. Maar wel de hoogste prijs voor verkopend eigenaar Rijksvastgoedbedrijf. Als een biedende partij een zes scoort op kwaliteit maar vervolgens het hoogste bod doet kan deze partij eigenaar worden’. Projectontwikkelaar Hugo Nijhoff, een gesprekspartner van De Witte Wolf, hield een scherp pleidooi voor afschaffing van de zesjes-cultuur. ‘De kwaliteit in de plannen van de bieders moet zeker hoger scoren dan een 6,5 want kwaliteit is de eerste vereiste in de visie. Dit project moet met kwaliteit geborgd zijn’.


‘Nee, wij gaan niet voor de hoogste prijs, wij gaan voor een marktconforme prijs’, stelde het Rijksvastgoedbedrijf. Bülent Isik (PvdA) hoopte te horen wat het verschil is tussen een marktconforme prijs  en de hoogste prijs voor het pand krijgen. 


De Witte Wolf
De herontwikkeling van het pand  op het Wolvenplein, houdt velen al jaren bezig. Bewoners van de Wolvenbuurt en direct omwonenden kunnen zich doorgaans vinden in de plannen van De Witte Wolf. Deze vereniging heeft goede contacten met de buurt.
Stadsdorp Wolvenburg zou het pand wel graag openbaar toegankelijk houden. En de direct omwonenden vragen zich af hoe je de woonkwaliteit in de buurt kunt waarborgen met horeca en een hotel. De laatste vier jaar is het complex tijdelijk in gebruik door horeca, kleine bedrijfjes, zzp-ers en een escaperoom. De omwonenden hebben gemerkt wat de impact daarvan is.


Welke partijen gaan bieden is nog onbekend. De volgende stap is het definitief vaststellen van het Visiedocument door de gemeenteraad. Op 4 juli om 11.30 wordt erover gesproken in de Raad. Daarna zijn minstens nog tien procedurele stappen te nemen. Het is niet ondenkbaar dat pas in 2023 het pand een nieuwe eigenaar heeft.

 

 

 

 


<< terug naar overzicht