Utrechts straten

Protest activiteiten Roost

De gemeente heeft Roost, het tijdelijke popup-restaurant in Park Paardenveld, weer een vergunning voor één jaar verleend. Hierin is wel aangegeven dat Roost zich in de toekomst moet gaan houden aan de voorschriften die gelden voor restaurants.

 

Dit houdt onder meer in dat een restaurant vier keer per jaar een evenement mag organiseren, maar daarvoor moet dan wel een vergunning aangevraagd worden. Roost heeft in 2018 in zeven maanden tijd 24 evenementen georganiseerd zonder vergunning.
De gemeente kondigt ook aan te gaan handhaven. Dit zou de gemeente in 2018 volgens de vergunning al doen omdat Roost in 2017 evenementen zonder vergunning organiseerde.

 

schermROOST

 


Het Wijk C-Komitee diende in 2018 een handhavingsverzoek in tegen deze illegale activiteiten en gaat nu in beroep tegen de verlenging van de vergunning en tegen het niet handhaven. Vreemd genoeg weigert de gemeente de evenementen te verbieden. Voornaamste argumenten zijn dat ze passen in de bedrijfsvoering van het restaurant (hoofddoel blijft het verstrekken van eten en drinken), en dat er sprake is van weinig overlast en er geen klachten binnenkomen.

 

Vleermuizen
Het Wijk C-Komitee pleit al vele jaren voor een goede inrichting van het park en daar hoorgeen dominante positie voor een restaurant bij. Wijk C behoort tot de wijken met het minste groen in de stad. Een park biedt ook plaats voor flora en fauna en met name dieren (waaronder vleermuizen) zijn niet gebaat bij activiteiten in de avonduren. De buurt heeft zich ook laten misleiden door de toezegging van Sidney Rubens van Roost (ook eigenaar van stadsstrand Oog in Al) geen evenementenlocatie aan Park Paardenveld te zullen maken.


Dat Roost zich niets aantrekt van de aanmerkingen van de gemeente blijkt wel uit het feit dat er op 7 maart alweer een evenement in het park was gepland. Gelukkig heeft de gemeente geweigerd medewerking aan dit evenement te verlenen.

Geschreven door Ben Nijssen
Uit de Binnenstadskrant 2 maart 2019 

 

Reactie van Sidney Rubens:
maart/april 2019 
“In de laatste editie van jullie krant is een artikel over ROOST aan de Singel geplaatst. Dit stuk bevat meerdere onwaarheden en hopelijk begrijpen jullie dat wij hier niet van gediend zijn. Het gaat om de volgende uitspraken:

•   Er zijn bij lange na niet 24 evenementen georganiseerd in 2018 op onze locatie
•   Sidney Rubens is geen eigenaar van Strand Oog in Al
•   Er is voor 7 maart 2019 geen vergunning aangevraagd door ROOST aan de Singel”

 
De redactie van de Binnenstadskrant plaatst de volgende kanttekeningen bij deze opmerkingen.

•   Het aantal van 24 evenementen is gebaseerd op de opsomming van de evenementen op de facebook pagina van ROOST aan de Singel
•   Sidney Rubens is inderdaad geen eigenaar van Strand Oog in Al, maar profileert zich als initiator daarvan
•   In het artikel staat niet dat de vergunning was aangevraagd door ROOST aan de Singel 
     ROOST aan de Singel zou volgens de aanvraag wel speciaal haar deuren openen en de catering verzorgen.


<< terug naar overzicht