Utrechts straten

Oudegracht moet parkeervrij

 

Utrecht groeit, maar de gemeente wil het autogebruik niet laten toenemen en in plaats daarvan lopen, fietsen en openbaar vervoer stimuleren. Mede met het oog hierop komt er in de eerste helft van 2020 een nieuwe parkeervisie. Er was al een eerste bijeenkomst met betrokkenen.

 

Het nieuwe parkeerbeleid wordt in etappes uitgewerkt. Heel concreet is het plan om de Oudegracht parkeervrij te maken; er is al een projectleider met de voorbereidingen bezig. Veel bewoners staan er positief tegenover, maar om echt draagvlak te krijgen is meer nodig, vooral bij de vergunninghouders. Op het zuidelijke deel van de gracht zouden hun parkeerplaatsen verplaatst kunnen worden naar de Strosteeggarage die de gemeente in 2022 zou kunnen kopen.

 

694 


Bij het noordelijk deel van de Oudegracht, waarvan één zijde al parkeervrij is, zouden de auto’s van vergunninghouders vanaf 2022 kunnen verhuizen naar de garage Paardenveld. Heel concreet zijn de plannen hiervoor nog niet. Voor de ‘Nieuwe Binnenstad’ ten westen van het spoor is in principe al besloten dat er op afstand, dus verder van de woning, geparkeerd wordt. Voor Hooch Boulandt en omgeving wordt gedacht aan het meer gelijktrekken van de parkeervenstertijden en -tarieven met die binnen de singels.

 

In de oude Binnenstad wordt het auto-parkeren van bezoekers zoveel mogelijk verplaatst naar garages en P+R terreinen. •

 

Van de redactie
Uit de Binnenstadskrant nummer 3, 2019


<< terug naar overzicht