Utrechts straten

Neude beetje mooier

Straks wandelt de bezoeker van de nieuwe bibliotheek over een opgeknapte Neude naar de ingang. De verbouwing van het hoofdpostkantoor was een goede aanleiding om de directe omgeving mooier en aangenamer te maken.


Van bovenaf lijkt de Neude op een waterdruppel met twee punten, doorsneden door de Potterstraat. Het grootste ‘dikke’ deel van het plein ligt voor het postkantoor. Een kleine smalle punt ligt aan de overkant van de Potterstraat, waar de bronzen haas staat te peinzen op zijn rotsblok.

 

Schermhaas neude
Thinking on a Rock
van Barry Flanagan (UK)


De kleine punt van de Neude verandert het meest. Dat gebeurt als onderdeel van de herinrichting van de Wittevrouwenstraat-Voorstraat. Straks gaat alle verkeer komend uit de Voorstraat links langs de haas. Gemotoriseerd verkeer moet daarna linksaf de Lange Jansstraat in. Fietsers kunnen linksaf, rechtsaf (Potterstraat) en rechtdoor (Neude). De weg rechts langs de haas wordt voetgangers domein. De Oudegracht aan de achterkant van de bibliotheek is opnieuw geplaveid. Hier komen bankjes, voor iedereen die wat wil uitrusten en nu eens geen zin heeft in de horeca.


‘Shared space’ en karig groen
De rand van het eigenlijke grote plein krijgt een facelift. De weg en het trottoir langs de ingang van de bibliotheek worden opnieuw bestraat en veranderd in een gedeelde verkeersruimte (‘shared space’): voor voetgangers, fietsers van en naar de fietsenkelder aan de zuidkant van de bibliotheek en de auto’s voor de bevoorrading van de bieb, ingang ook aan de zuidkant.

’s Nachts mogen hier twee taxi’s staan, en de bedoeling is om aan de overkant van het plein een gehandicaptenparkeerplaats te maken. De Neude wordt ook groener, maar lang niet zo groen als vroeger (in 2004 stonden hier zo’n 25 kastanjes waarvan de meeste inmiddels zijn verdwenen door ziekte en aanrijdingen). Dit ondanks een in 2018 unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad die opriep tot herstel van het groen. De evenementen op de Neude verdragen kennelijk niet zoveel bomen.


De huidige acht kastanjes op het plein blijven natuurlijk staan. Zij krijgen gezelschap van twee nieuwe bomen. Er is gekozen voor bijzondere en fraaie soorten: een Japanse schijniep die in de herfst heel mooi rood-oranje kleurt, en een honingboom die na een paar jaar rijk bloeit met witte pluimen waar bijen op afkomen. Bij de kleine punt van de Neude worden nog eens twee bomen geplant wanneer de Voorstraat wordt heringericht. Een vreemde eend in de bijt blijft de reusachtige vlaggenmast met zijn zware ijzeren steunen, die de Utrechtse vlag slechts halfstok omhoog kan krijgen.


Evenementen blijven Het gebruik van de Neude verandert vooralsnog niet. De cafés houden met hun terrassen tussen 1 april en 1 oktober de helft van het plein bezet. De pop-upfietsenstalling staat er nog van donderdag tot en met zondag. Er is nog niet besloten of hij weg moet of blijft,
hoewel de nieuwe fietsenstalling onder de bieb ruimte krijgt voor zevenhonderd fietsen. De bedrijven om het plein blijven hun afvalcontainers elke dag op het plein zetten (ze worden dagelijks geleegd). Gelukkig wordt nog onderzocht of er ondergrondse afvalberging kan komen. En alle evenementen die aan de gemeentelijke voorwaarden voldoen, kunnen nog steeds terecht op de Neude. •


Geschreven door Marijke Brunt.
Uit de Binnenstadskrant nr. 1, 2020.


<< terug naar overzicht