Utrechts straten

Herinrichting Ledig Erf

De Tolsteegbarrière (in de volksmond Het Ledig Erf) wordt heringericht. Dat lijkt ook hard nodig. Het is een rommelig geheel. Ongeduldige automobilisten en stromen fietsers verdringen elkaar als bus 2 stopt en een vrachtauto de drie cafés bevoorraadt. Voetgangers steken met gevaar voor eigen leven over en buurtbewoners kunnen niet bij de glasbak vanwege de fietsen die er los omheen staan.

 

Doel van de herinrichting is de fiets- en looproutes op het Ledig Erf strakker in te delen, niveauverschillen te verwijderen, de bestrating aan te passen en losse elementen zoveel mogelijk weg te halen. De terrassen worden compacter (maar houden evenveel zitplaatsen). Passanten lopen straks voorlangs en niet meer dwars door de tafels en stoelen. Fietsers en voetgangers staan centraal. Kortom, de ‘verblijfskwaliteit’ van het plein moet beter. Over dit plan is discussie ontstaan tussen het buurtcomité Twijnstraat e.o. en de actiegroep Wijde Doelen. Deze laatste verzet zich tegen de verplaatsing van de afvalcontainers en de bushalte van het plein naar hun straat. In het plan zullen de glas- en plasticcontainers in het Zocherpark naast het speeltuintje terechtkomen en zal de bushalte opschuiven naar de hoek van de Wijde Doelen en het plein. Robin van Essen is voorzitter van het Twijnstraatcomité: ‘Er is echt heel veel overleg gevoerd met de - inmiddels opgeheven - wijkraad en met de actiegroep. Met tal van ambtenaren hebben we rondgelopen om alle mogelijkheden in ogenschouw te nemen.’

 

Plan is om de bushalte op het Ledig Erf te verplaatsen © Patrick van der SandePlan is om de bushalte op het Ledig Erf
te verplaatsen © Patrick van der Sande 

Grijparm
‘Het liefst hadden we de glasbakken op het Nicolaaskerkhof neergezet maar de ondergrond ligt daar bezaaid met leidingen en archeologische resten. Andere plekken boden onvoldoende ruimte voor de grijparm van de vrachtwagen die komt lossen.’  De ruimte tussen de buitenmuur van het Centraal Museum en de speelplaats is de enige goed toegankelijke plek die voor de wijkbewoners bereikbaar is, aldus Van Essen. Desgevraagd geeft de actiegroep Wijde Doelen aan dat zij van de gemeente de argumenten wil horen die tot de gekozen plek naast de speelplaats geleid hebben. Zij doen daarom een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om alle relevante stukken te mogen inzien. In een petitie geven die bewoners verder aan dat de locatie deel uitmaakt van het Zocherpark, een rijksmonument. Daar zou je geen containers moeten plaatsen, vinden zij. De Agatha Snellenschool en het kinderdagverblijf aan de overkant van de straat hebben bezwaren in verband met de kinderen. En het leegmaken van de containers levert op die plaats veel overlast op. De bewoners vrezen verder dat de inbreuk op het park een precedent schept voor verdere aantasting van het gebied. 

 

Kippenstukkie
Over de verplaatsing van de bushalte van lijn 2 naar de Wijde Doelen zegt Van Essen: ‘Eigenlijk zou die best opgeheven kunnen worden. De loopafstand tussen halte Nicolaaskerkhof en Ledig Erf is minimaal.’ Maar hij verwacht dat de overlast op de Wijde Doelen gering zal zijn. ‘Auto’s moeten even wachten, kunnen zich er niet meer langs wurmen, zoals bij de huidige halte wel vaak gebeurt. En sinds de stoplichten bij de brug grotendeels uitgezet zijn is de doorstroom naar en op het Ledig Erf al een heel stuk verbeterd.’  Maar met de verplaatsing van de halte naar hun straat is de actiegroep evenmin blij. De straat verwacht meer stilstaand verkeer, vooral in de ochtend als de vrachtauto’s de stad binnenkomen.

 

Geschreven door Charles Cromback en Erik van Wijk.
Uit de Binnenstadskrant nr. 2, 2020.


<< terug naar overzicht