Utrechts straten

Het duurste park van Nederland

Tessa Heerschop 
27 maart 2019


De stad Utrecht gaat waarschijnlijk het duurste park van Nederland aanleggen. Aan de Croeselaan, pal naast de Jaarbeurs, worden 31 portiekhuizen uitgekocht en vervolgens gesloopt om plaats te maken voor groen. De kosten voor het uitkopen van de woningen over een lengte van ongeveer 150 meter worden geschat op ongeveer 15 miljoen euro zo staat in één van de bijlages van de omgevingsvisie.

'In de omgevingsvisie voor het Beurskwartier is op deze plek een stadspark weergegeven. Het klopt dus dat op de plek van de huidige woningen geen nieuwe woningen worden gebouwd', aldus gemeentewoordvoerder Hadassa Koopmans.
Bewoners voeren sinds de bekendmaking van de plannen protest aan. 'Hoe kun je nou jaren dertig woningen slopen in het stationsgebied voor een parkje? Daar krijgt de gemeente hoe dan ook spijt van, dat hebben we in het verleden toch ook gezien?', verwijst bewoner Pet van de Luijtgaarden naar de massale huizensloop in de jaren zeventig om plaats te maken voor Hoog Catharijne. Nog steeds wordt in de Domstad gemord om het verdwijnen van de historische woningen destijds.
 

schermcroeselaan
Huizen die misschien moeten verdwijnen (foto: Bouwput.nl)
 

In het hele plangebied staan ca. 105 woningen en bedrijven die zullen worden aangekocht door de gemeente Utrecht. Hoeveel de totale kosten daarvan zijn is nog niet bekend. Circa de helft hiervan zal met een andere functie ingepast worden. De huidige ongeveer 200 bewoners moeten daarom verplicht verhuizen.

luchtfoto-beurskwartier-lombokplein
Het Beurskwartier gezien vanuit de lucht (foto: CU2030)


Diverse lokale partijen zijn tegen de sloop, waaronder de PvdA die het thema hoog op de agenda heeft geplaatst. Zo kwam in de aanloop naar de provinciale de verkiezingen zelfs Lodewijk Asscher een bezoek brengen aan de bewoners van de sloopstraat. Volgens lokaal fractievoorzitter Rick van der Zweth begaat de gemeente een gigantische fout: 'Wij vinden het eeuwig zonde als je karakteristieke jaren dertig woningen sloopt die nog in prima staat zijn. Heel veel mensen wonen hier met plezier. Het park kan makkelijke ergens anders worden ingepland'.

Jaarbeurs
De gemeente is naarstig op zoek naar extra bouwlocaties om te voorzien in de vraag naar woningbouw. Aan de ene kant zijn veel inwoners op zoek naar een woning, aan de andere kant staan beleggers te popelen om te investeren op gewilde locaties. De gemeenteraad stelde op 7 december 2017 een omgevingsvisie vast met de ambitie 3000 woningen te creëren in het zogenaamde Beurskwartier voor zo’n 5.000 mensen. Aan de vraag om betaalbare woningen te creëren wordt niet voldaan, slechts 20 procent is gereserveerd voor sociale huur.

De flats tot 90 meter hoog komen in het toekomstige beurskwartier worden gebouwd op de huidige bovengrondse parkeerterreinen én een hal aan de voorkant van de Jaarbeurs. De grond is eigendom van de gemeente Utrecht, maar blijft tot 1 januari 2023 in gebruik door de Jaarbeurs. Al vanaf 2020 kan er gefaseerd gebouwd worden. De huidige woningen aan de Croeselaan zijn echter niet in handen van de gemeente en moeten dus uitgekocht worden om plaats maken voor wat groen. 'Het park is de buitenruimte voor de bewoners van de nieuwe woningen', aldus Koopmans namens de gemeente.
 

scherm3THParkje2
Impressie met park en gesloopte huizen (foto: CU2030)


De omgevingsvisie meldde destijds dat er nog onderzoek gedaan zou worden naar de sloop van de 31 woningen om plaats te maken voor het groen wat omschreven wordt als ‘een klein intiem park.’. Dit zorgt inmiddels al twee jaar voor ernstige onrust bij de bewoners van de koopwoningen én sociale huurwoningen in handen van woningcorporatie Portaal. De gemeente vroeg vier partijen om een ontwerp te maken voor het gebied met hoge woon- en kantoortorens. Slechts één ontwerp hield vast aan sloop. De laatste hoop was volgens bewoner Van de Luijtgaarden gevestigd op de keuze voor één van de drie ontwerpen welke wel rekening hield met de inpassing van de huidige woningen.

Donderdag moet de gemeenteraad definitief beslissen over de plannen, waaronder een voorbereidingskrediet vrij te geven van 3,8 miljoen euro voor de plankosten voor onder andere de uitwerking van de Omgevingsvisie Beurskwartier tot aan besluitvorming over het vast te stellen bestemmingsplan Beurskwartier. De PvdA en SP hebben een amendement ingediend met het verzoek de woningen niet te slopen. 'De politiek is één grote slappe hap. Ze komen niet voor ons op en laten zich misleiden door de waanzin van de vastgoedmarkt. Dat amendement is echt onze laatste hoop, maar dat zal het wel niet halen', aldus Van der Luijtgaarden. Uit eerdere commissievergaderingen lijkt een meerderheid van de gemeenteraad voor sloop van de woningen te kiezen.


<< terug naar overzicht