Utrechts straten

Gevangenis Wolvenplein; broeinest van activiteiten

De voormalige gevangenis aan het Wolvenplein staat te koop. Voor actieve groepen als Stadsdorp Wolvenburg en De Witte Wolf is het spannend wie koper van het monumentale gebouw wordt. Ze zijn al jaren bezig de gevangenis aan de omwonenden en de buurt terug te geven met velerlei activiteiten en een wooninitiatief.

 

Bert Poortman en Susan Rietveld zijn twee van de drie mensen die aan de wieg hebben gestaan van Stadsdorp Wolvenburg, nu bijna zeven jaar geleden. Het begon met de bekendmaking in juni 2013 dat de gevangenis ging sluiten en een nieuwe bestemming zou krijgen. Bert: ‘Dat betekent een enorme verandering, met grote gevolgen voor ons als buurt. We zien het als een grote kans om de verbondenheid met de buurt, maar ook met de stad te versterken. Een positieve insteek dus.’ Rietveld vult aan: ‘In één avond hadden we een naam, een emailadres en binnen een week een website voor elkaar. De naam Stadsdorp komt van het concept ‘stadsdorp’ in Amsterdam.’

 

Plastic prikken
Gekozen is voor een verenigingsvorm, met een bestuur en een jaarvergadering. Rietveld: ‘Maar we leggen niets op. Iedereen - zowel buurtgenoten als andere belangstellenden uit de stad - kan ideeën, initiatieven en activiteiten aandragen. In de afgelopen jaren ging het vooral om kennis vergaren over wat er allemaal zou kunnen op het bolwerk.’ Dat resulteerde in een enquête, brainstormavonden en tal van activiteiten. Bekend zijn de rondleidingen op aanvraag.

 

schermBert Poortman en Susan Rietveld zeggen ‘Stadsdorp geeft de gevangenis aan bewoners terug.’ © Jesse Pouw
'Stadsdorp geeft de gevangenis aan de bewoners terug'. Foto door Jesse Pouw

 

Verder is er een Nieuwsbrief, met zo’n 600 lezers en wordt er in een klankbordgroep over de plannen met de gemeente gepraat. Enthousiast vertelt Poortman over de nieuwste activiteit: met een groep buurtgenoten wandelen en meteen rondzwervend plastic opruimen.

 

In het algemeen werken ze op een positieve en constructieve manier samen. Rietveld: ‘In het verleden hebben we ook wel spannende discussies gehad. Enkele jaren geleden was er veel gedoe met de horeca en cateraar op het terrein van de gevangenis. Dat is uiteindelijk goed gekomen. Het is een proces, dat je met elkaar doormaakt, met verschillen van mening en emoties. Door open te zijn en door met elkaar in gesprek te gaan, kom je uiteindelijk verder.’ Poortman en Rietveld zijn trots op wat ze met het Stadsdorp tot nu toe bereikt hebben.

 

Bert geniet vooral van de mooie activiteiten en de contacten met de buurt. Susan: ‘Ik vind de kwaliteit van het samenleven heel belangrijk, en die wordt steeds beter.’ •

 

Uit de Binnenstadskrant 3, 2020
Geschreven door Marianne Coopmans


<< terug naar overzicht