Utrechts straten

De gewieksten wonen bij het station

We hebben wat zitten puzzelen, want je moet toch wat tijdens de opsluiting. Het resultaat is wat materiaal voor extra puzzelwerk, want ook u zult zich voorlopig nog (voortaan?) moeten beperken in contacten. Het helpt als u contact hebt met uw buren over deze puzzel om het beeld van de buurt te verifiëren. Want meer mensen weten altijd meer. En met uw buren heeft u hopelijk al lang geoefend in contact en afstand. Zo kunt u uw lockdown dus langzaam uitfaseren.


Het is bekend dat de stad al jaren in trek is bij mensen met een hoogbetaalde baan. Utrecht scoort beduidend hoger dan de andere grote drie. Voor tweeverdieners met verspreide banen en mobiele expats is de Domstad ideaal. In een wip naar Schiphol. Men komt naar Utrecht, omdat je er zo gemakkelijk weg kunt. We hebben met behulp van de Utrecht Monitor in kaart gebracht, hoe de buurten van de Binnenstad scoren in bruto jaarinkomen en wat het aandeel van hooggeschoolden (HBO/WO) in die buurt is. (Studenten zijn niet meegerekend.) In de derde kolom hebben we de rangorde van de buurten qua opleidingsniveau genoteerd.

 

schermHB 

De score van Hooch Boulandt verbaast niet. Daar wonen weinig gezinnen met kinderen, dus dat krikt het inkomen per inwoner lekker op. Deze buurt lijkt vooral geschikt voor liefhebbers van snelle OV-verbindingen.


Opmerkelijk is het hoge aandeel van de laaggeschoolden in de buurt Hoog Catharijne. Dat zullen de gewieksten zijn, die geen hogere opleiding nodig hadden om goed te boeren. Bijvoorbeeld middenstanders die in de Catharijne-flat rentenieren met eindeloos uitzicht. Curieus is tenslotte Wijk C. Een bescheiden inkomen, maar veel hooggeschoolden. Een verklaring hiervoor ontbreekt. Ook de cijferaars van de gemeente staan voor een raadsel. Er zijn nog enkele verklaringen denkbaar: De wijk is in trek bij filosofen die, zoals gebruikelijk, krap bij kas zitten. De wijk teert nog op haar roemrijke verleden, toen er veel gesjacherd werd. Wellicht heeft men inmiddels een nieuwe goudmijn aangeboord: vervalste diploma’s.•

Tekst door Bert Determeijer.
Foto door Luuk Huiskes.
Uit de Binnenstadskrant 4 , 2020.


<< terug naar overzicht