Utrechts straten

Afsluiting Nieuwegracht duurt voort

25 april 2020
Ton Verweij


De gemeente Utrecht is nog steeds op zoek naar de eigenaar/rechthebbende van de werfkelder ter hoogte van Nieuwegracht 137 (kelder 2).

Daar liggen twee kelders onder het wegdek die op instorten staan.

In november 2019 is er is al een gat gevallen in de bestrating, vandaar dat de straat daar ter plaatse sinds die tijd is afgesloten. Herstel van de constructieve gebreken is naar het oordeel van het gemeentebestuur op korte termijn noodzakelijk. Bij inspectie bleek er ook een olietank in de kelder aanwezig; dit is strijdig met de milieuvoorschriften. De gemeente heeft een lastgeving op de buitendeur bevestigd.

 

werfkelderingestortTon Verweij
Deur kelder 2 beplakt met Lastgeving gemeente (foto: Ton Verweij)

 

Als de eigenaar/rechthebbende niet tijdig reageert  zullen de herstelwerkzaamheden onder bestuursdwang van gemeentewege worden uitgevoerd. Daarbij zal gekozen worden voor de goedkoopste oplossing en dat betekent dat de kelder met schuimbeton wordt volgestort en daarna dus niet meer bruikbaar is. De gemaakte kosten zullen door de gemeente op de eigenaar/rechthebbende worden verhaald.•

 

 


<< terug naar overzicht