Waar hoort het evenement thuis?

De 39 locaties waar volgens de gemeente evenementen kunnen plaatsvinden liggen onder het vergrootglas. Utrecht is aan het bepalen welke locatie voor welk evenement het meest geschikt is. Welke belasting kunnen de omwonenden verdragen? De inventarisatie gebeurt niet alleen om de omwonenden tegemoet te komen, maar vooral ook omdat gemeenten hiertoe verplicht zijn.


Gesprekken met bewoners, deskundigen en belanghebbenden op het gebied van vergunningen en evenementen leveren de gegevens voor de zogeheten locatieprofielen. Voor heel Utrecht was er een grote bijeenkomst met ongeveer 150 deelnemers, merendeels bewoners. Het doel van deze avond was onduidelijk. Veel deelnemers hebben zich achteraf waarschijnlijk afgevraagd wat het nut van hun aanwezigheid was. Ze kregen weinig nuttige informatie. Kortom het was het type stadsgesprek waarvan velen genoeg van beginnen te krijgen. Maar misschien komen de organisatoren met een heldere samenvatting. Wat wel duidelijk werd was dat er door deze exercitie geen van de 39 locaties zal afvallen en dat er ook elders een evenement kan worden georganiseerd.


Concrete resultaten voor vier locaties

In een tweede bijeenkomst kwamen vier specifieke locaties aan de orde: drie in de Binnenstad (Lepelenburg, Lucas Bolwerk en Domplein) en één vlakbij (Griftpark). De opkomst was niet zo groot, zo’n vijftig aanwezigen waarvan meer dan tien ambtenaren. De sfeer was goed; er werd gestreefd naar concrete resultaten. De aanwezigen bleken helemaal niet zo anti-evenementen te zijn, maar wel anti bepaalde aspecten van evenementen. Lawaai is er één van. Aangedrongen werd op lagere geluidsniveaus.


Afval kwam op nummer twee. Veel weerstand was er tegen meerdaagse evenementen die vaak ook nog eens tot bewegingsbeperkingen leiden. Voor evenementen in parken zijn speciale maatregelen gewenst.


Voorwaarden, geen richtlijnen
De resultaten worden nu samengevoegd met de meningen van de experts. Van bewonerszijde is gevraagd geen richtlijnen, maar voorwaarden per locatie op te stellen. Voor een aantal locaties wordt nu al een profiel opgesteld en niet gewacht tot er bijeenkomsten voor alle 39 locaties zijn gehouden. Zo kunnen er intussen ervaringen worden opgedaan. •


Geschreven door Ben Nijssen.

Uit de Binnenstadskrant nummer 3, 2019.


<< terug naar overzicht