Uitbreiding voetgangersgebied mislukking

Het was te verwachten. Na een evaluatie heeft het college van B&W toegegeven dat de uitbreiding van het voetgangersgebied naar de oostzijde van de Oudegracht op een mislukking is uitgedraaid.

 

De wens om Vismarkt, Lichte Gaard en Donkere Gaard fietsvrij te maken bestaat al minstens tien jaar. Even zo lang is dat niet uitgevoerd omdat voorspeld werd dat dit in de praktijk niet zou gaan lukken. Begin 2018 kwam de gemeente er opnieuw mee: de Oudegracht tussen de Potterstraat en de Hamburgerstraat moest worden toegevoegd aan het bestaande voetgangersgebied. Dit leidde tot zoveel commotie dat besloten werd om dit alleen op zaterdag en zondag in te voeren en wel van 10 -18 uur.

 

schermvismarkt 
(foto: IndeBuurt)

  

De mislukking werd duidelijk aangetoond met tellingen van het aantal voetgangers en fietsers op de Oudegracht nabij de Vinkenburgstraat en op de Vismarkt. Het bleek dat het aantal fietsers op de zaterdagen en zondagen wel lager was dan doordeweeks en ook iets lager dan vóór het fietsverbod, maar dat het verbod massaal werd genegeerd. Voornaamste reden was dat er praktisch niet werd gehandhaafd. Als er al werd opgetreden, dan waren de handhavers ook nog eens heel lankmoedig. Het verbod was ook erg onduidelijk.

 

Het week af van het verbod in het bestaande voetgangersgebied en om de borden te kunnen begrijpen moest je afstappen en een leespauze inlassen. Uit een enquête bleek dan ook dat de fietsers niet wisten wat het nieuwe verbod nu precies inhield.

 

Nieuwe raadpleging
Het college heeft geconcludeerd dat het zo niet verder kan. Na de zomervakantie komt de vraag aan de orde: het nieuwe fietsverbod definitief terugdraaien of iets anders verzinnen? In ieder geval zal een mogelijk nieuw verbod voor het héle voetgangersgebied hetzelfde moeten zijn. Er gaan stemmen op voor een fietsverbod tussen 12 -18 uur. Dan kunnen mensen (met name Bnnenstadsbewoners) die slecht ter been zijn boodschappen op de fiets doen. De vraag is wat je van de raadpleging die nu wordt georganiseerd kunt verwachten; de voor- en tegenstanders van uitbreiding van het voetgangersgebied zijn immers niet van mening veranderd.

 

Eén maatregel, het autoverbod op het rondje om het postkantoor, is nauwelijks in de evaluatie meegenomen. Wel blijkt dat dit verbod ook totaal niet is gehandhaafd. Dat is een gemis omdat nu ook niet duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn op de bereikbaarheid van de Oudegracht ten noorden van de Viebrug. •

 

Geschreven door Ben Nijssen
Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2019


<< terug naar overzicht