Hoe de bewonersinbreng verdween

Hoe kunnen de bewoners van de Binnenstad hun stem nog laten horen, nu de wijkraad per 1 januari door de gemeente is afgeschaft? De beoogde opvolger – een wijkplatform – is er nog niet.


De wijkraden waren een idee van Leefbaar Utrecht. Ze moesten de inbreng van bewoners bij het bestuur van de stad vergroten. Vanaf het begin in 2002 liep het niet lekker. De wijkraad Binnenstad stopte oktober vorig jaar.
Hij heeft achttien jaar (gevraagd en ongevraagd) namens Binnenstadsbewoners het college van b. en w. geadviseerd. In de beginjaren was de wijkraad het meest actief. Thema’s die geregeld terugkwamen: overlast, horeca, het Stationsgebied, verkeer en schade aan werven en kelders. Het college van b. en w. koos in 2019 voor een andere vorm van bewoners- participatie: via nog te vormen wijkplatforms. Ook moet de stem van de bewoners online doorkomen. De meeste bewoners zullen niets van het afschaffen van de wijkraad gemerkt hebben. Die heeft nooit de status bereikt van spreekbuis voor alle Binnenstadsbewoners.


Aanspreekpunt wijkbureau
Misschien voelt de gemeente het gemis nog het sterkst. Vooral voor het wijkbureau Binnenstad was het makkelijk de wijkraad te benaderen als de gemeente een vraag had of als een mening over een beleidsvoorstel nodig had.
Natuurlijk zijn er andere buurtgroepen in de Binnenstad waar de gemeente nu met een specifieke vraag terecht kan. Maar ook bewoners die zich voor een deelbelang of buurt inzetten, hebben behoefte aan een erkende groep die de algemene mening van Binnenstadsbewoners vertolkt.


schermbewoners 
Bewoners aan het woord over hun Binnenstad © Saar Rypkema

 

In eerste instantie leek de actiegroep Binnenstad030 deze rol op zich te kunnen nemen. Deze groep houdt zich namelijk niet alleen met (overlast door) horeca bezig maar wil zich inzetten voor de algemene leefbaarheid. De actiegroep heeft een eventuele nieuwe rol als vraagbaak/toetssteen voor de gemeente besproken. De conclusie is: ze wil dit niet. De leden vinden dit een uitbreiding van hun taken, terwijl ze nu al meer dan genoeg te doen hebben. Ze zouden bovendien de (secretariële) ondersteuning die de wijkraad wel had, missen. En last but not least wil de actiegroep haar eigen agenda bepalen en zich niet laten sturen door vragen vanuit de gemeente.


Gat vullen
De gemeenteraad wil dat nu in alle wijken wijkplatforms komen. Die moeten het gat van de wijkraden vullen. Hun taak zou moeten zijn: het organiseren van participatie. Voor zover bekend is nog nergens zo’n wijkplatform geïnstalleerd. In de Binnenstad wordt nu in een procesgroep gediscussieerd over een te ontwerpen Omgevingsvisie: wat voor binnenstad heeft Utrecht in 2040? Een regie/procesgroep moet gesprekken hierover in goede banen leiden.
In de groep is besproken of deze later als wijkplatform kan verdergaan. Hierover hebben de leden nog geen besluit genomen, maar de vertegenwoordigers van de actiegroep Binnenstad030 stellen zich niet beschikbaar.
Zij stellen dat de gemeente deze participatie maar zelf moet verzorgen. De gemeente heeft de procesgroep (nog) niet gevraagd straks als wijkplatform verder te gaan.•

 

Uit de Binnenstadskrant  2 - 2020
Geschreven door Ben Nijssen  voormalig lid
van de wijkraad Binnenstad van 2002 t/m 2019


<< terug naar overzicht