Een mijlpaal van jewelste

Het is nog even wachten, maar in september 2020 is de singel weer rond. Na de ‘heropening’ van de Weerdsingel in 2000 en het gedeelte Paardenveld/Catharijnekade/Daalsesingel in 2015 is nu de Catharijnesingel Zuid aan de beurt. Over twaalf maanden stroomt het water weer om de Binnenstad, net als voor de gedeeltelijke demping in de jaren zeventig.

 

Het zou pas over een paar jaar van start gaan, maar onverwacht kwamen de miljoenen beschikbaar om het laatste stuk singel nu al in ere te herstellen. Het betekent onder meer omleiding van allerlei leidingen en sloop van de betonnen bak van de vierbaansweg. De klus is enorm, want er zit meer in de grond dan je zou denken. Zo was er een reusachtige spuikoker die de twee doodlopende einden van de Singel met elkaar verbond om de doorstroming te waarborgen. Ze is deels gesloopt, maar wordt voor de rest hergebruikt als opslag voor regenwater bij hoosbuien.


Het aansluitende park, een ontwerp van Zocher uit het midden van de negentiende eeuw, wordt geheel in lijn met zijn stijl aangelegd met aandacht voor water, beplanting, paden en reliëf. Maar het moet ook passen bij het hedendaagse en toekomstige gebruik. Het park zal eind 2020 klaar zijn. OKRA Landschapsarchitecten maakte het ontwerp in overleg met de gemeente en een participatiegroep.


Wandelen

De brede verkeersader voor auto’s maakt plaats voor een aangename groene ruimte voor voetgangers en recreatie midden in Utrecht. Rutger van der Klip van OKRA: ‘Aan de Binnenstadskant van het water komt een wandelpad vanaf de Bartholomeusbrug tot aan de Marga Klompébrug (bij de Mariaplaats). Langs dit pad komen speelmogelijkheden. Aan overkant, de stationszijde, is er geen ruimte voor een wandelroute.


Om rechtstreeks van de rechtbank naar Karel V te kunnen blijven lopen, wil een deel van de participatiegroep een voetgangersbrug. Op dit moment is daar geen geld voor, maar in het ontwerp is er wel rekening mee gehouden. Het fietspad door het Zocherpark tussen Smeebrug en Willemsplantsoen vervalt. De fietsroute loopt straks over het Geertebolwerk en het Willemsplantsoen. Verder wordt in het ontwerp de steiger langs het Geertebolwerk op termijn ingekort en aangepast. Er wordt gedacht aan vervangende aanlegmogelijkheid voor kano’s en aan zitplekken. De bereikbaarheid voor mindervaliden wordt beter. Het Willemsplantsoen krijgt tweerichtingsverkeer. Hotelgasten en bevoorrading voor hotel Karel V blijven net als in de huidige situatie aanrijden via het Geertebolwerk en vertrekken via het Willemsplantsoen. Volgens de gemeente blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk.

 

Graven, dag in dag uit © Ton VerweijGraven, dag in dag uit © Ton Verweij


Rhododendrons

Voor de parkaanleg keren dezelfde elementen terug als elders langs de Singel zoals kort en ruig gemaaide grasweides, groepen rhododendrons en andere heesters en verspreid staande boomgroepen. Er worden ongeveer dertig bomen bijgeplant; zeventien platanen zijn inmiddels verplaatst. Het talud zal wisselend steil en flauw hellend zijn. Dat hangt vooral af van de plaats van de bomen. Een deel van de oevers, vooral aan de stationszijde krijgt een ecologische ‘vooroever’, dat wil zeggen een oeverstrook van een meter breed net onder water, waar een grotere biodiversiteit kan ontstaan.


De overige oevers worden niet beplant. Van der Klip: ‘In het gedachtegoed van Zocher is juist een strakke waterlijn, waarin de spiegeling van het park tot uiting komt, belangrijk’ Met al dit groen en water dat zo aan de Binnenstad wordt toegevoegd is niet alleen een historische situatie goeddeels hersteld, maar is de drukke Binnenstad ook toekomstbestendiger. Op warme dagen is het heerlijk toeven onder de bomen en bij hoosbuien kan het water goed wegstromen naar de Singel.


Boogconstructie

Het kunstwerk ‘Grote Ster’ of ook wel ‘Het Oog’ genoemd, dat op het hoge talud tegenover Karel V stond, krijgt een nieuwe, nog nader te bepalen plaats bij het Willemsplantsoen. Op de nieuwe Marga Klompébrug zou ook een kunstwerk komen. Hiervoor was zelfs een prijsvraag uitgeschreven door het jubilerende Fentener van Vlissingen Fonds. De winnaars, twee Belgische ontwerpers, bedachten een ijle stalen boogconstructie als een soort moderne stadpoort op deze iconische locatie. Het ontwerp wordt om onduidelijke redenen niet uitgevoerd.


Over een jaar kunnen we dus weer een rondje varen over de Stadsbuitengracht en dan ook Hoog Catharijne eens van ‘onderen’ bekijken. De toegezegde doorzichtigheid van de traversevloer lijkt echter behoorlijk tegen te vallen, maar je kunt er wel makkelijke met de boot onderdoor. Een rondje hardlopen rond de Binnenstad blijft alleen mogelijk met gebruikmaking van bermen en fietspaden. Je kunt helaas niet alles hebben. •


Geschreven door Ton Verweij.

Uit de Binnenstadskrant nummer 4, 2019.


<< terug naar overzicht