Redt de Binnenstad, redt de kerst: koopplicht voor bezoekers

Door het comité Koopplichtfeest.
Zwarte vrijdag: november 2020.

 

Bewoners en middenstanders in de Utrechtse binnenstad pleiten voor een cordon sanitaire met strenge regels voor bezoekers. Er komt een koopplicht voor bezoekers. Alleen op die manier kan de veiligheid en het belang voor de middenstand gedurende de komende feestdagen gegarandeerd worden.


Bezoekers zijn alleen welkom als zij intekenen op een tijdslot van een uur. Bovendien zijn zij verplicht een product te kopen. Nodeloze bezoeken zijn dus verboden. Bezoekers van de tentoonstelling ‘De ommuurde stad’ in het Centraal Museum krijgen een verruiming van het tijdslot met een uur. Voor de andere musea geldt een soortgelijke regeling.

 

schermkooplichtDe lege Binnenstad tijdens de intelligente lockdown afgelopen maart
(Foto door Bert Determeijer)


Bij de bruggen over de singel, de toegangen tot de binnenstad, komen controleposten. Ook bij de uitgangen van Hoog Catharijne en de parkeergarages komen controleposten. Eventueel kan ter plekke bij de brugwachters op het tijdslot worden ingetekend. Bij het verlaten van de binnenstad moeten de bezoekers een aankoopbon van het gekochte product (met datum en tijdstip) kunnen tonen. Zo niet, dan volgt een bekeuring. De helft van de boete kan worden gerestitueerd in de vorm van een tegoedbon die binnen twee maanden bij een winkel in de Binnenstad kan worden verzilverd. Als het Venetië met al die waters straks lukt om via entreegeld de bezoekersstromen te reguleren, dan moet het Utrecht met die paar bruggen toch ook lukken.


Deze bepalingen gelden uiteraard niet voor de bewoners van de Binnenstad. Zij krijgen vrij spel, als genoegdoening voor de overlast die zij veelal ondervinden van het vertier.


De handhaving in het voetgangersgebied wordt verscherpt. Het fietsverbod wordt nu nog veel te vaak overtreden. Fietsers en scooteraars vormen vooral ook een gevaar voor de jongste inwoners van de Binnenstad die nu in de illusie verkeren dat zij onbezorgd kunnen rondstappen. Overtreders worden vanaf nu onvoorwaardelijk op de bon geslingerd. Ook deze boete kan voor de helft worden gerestitueerd in de vorm van een tegoedbon, met dezelfde restrictie als de boete voor de illegale bezoekers. •


De leden van het comité Koopplichtfeest zijn geheim teneinde bedreigingen te voorkomen, want dat is tegenwoordig onvermijdelijk. Dreigingen kunnen we ons tijdens deze feestdagen niet permitteren.
 << terug naar overzicht