Gebruikers aller kelders, verenigt u!

Mag ik u voorstellen: Keldergewelf.nl. De site is een particulier onafhankelijk initiatief van kelderbewoners. Die site is van en voor eigenaren, bewoners en ondernemers uit de Binnenstad die te maken hebben met een pand met een kelder aan gracht/werf.

 

De site mikt op mensen aan de Oudegracht, Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift, Plompetorengracht, Vismarkt, Choorstraat en Lijnmarkt. Alle grachtbewoners is gevraagd zich te melden. De reacties lopen tot nog toe in de honderden. Keldergewelf wil de belangen bundelen en in zijn netwerk kennis en ervaring delen over zowel bouwhistorische als bouwtechnische aspecten. Maar ook over oplossingen van veel voorkomende problemen, oorzaken ervan en hoe deze te voorkomen. Uiteindelijk streeft Keldergewelf ernaar samen op te trekken tegenover de gemeente en haar adviseurs om zo beter weerwoord te kunnen bieden. Dat is nodig zodat er maatregelen komen om schade te voorkomen, schade te herstellen en om tot een vergelijk te komen inzake de kosten(-verdeling). De site brengt informatie uit media, maar zet ook alle gemeentelijke stukken over werven en kelders op een rijtje. Daarbij ligt de nadruk op:

 

- de risico’s van het herstel van de wal- en kluismuren

- de gevolgen van het zwaar verkeer over de (werf-)kelders en de mogelijkheid om vrachtverkeer te weren

- technische kennis over de kelders, de beste onderzoekers en de beste herstellers

- juridische aspecten: wie is waar eigenaar van en wat is voor rekening van de gemeente respectievelijk de eigenaar?

 

Keldergewelf wil groeien: met liefst per grachtendeel een vertegenwoordiger. Samen moeten die een raad gaan vormen. Natuurlijk heeft elk van de 26 rakken in de Binnenstad een eigen karakter: wel of niet met werf, wel of niet met een keldermuur aan het water (kluismuur). Daardoor zijn er ook bouwhistorische en bouwtechnische verschillen. En is de problematiek anders. Vandaar dat de club wil onderzoeken waar een eigen aanpak nodig en waar de rakvertegenwoordigers samen kunnen optrekken. Wat ze wel gemeen hebben: ze zitten allemaal met een kelder onder de straat. Met alle gevolgen van dien. •

 

Geschreven door Ineke Inklaar.
Uit de Binnenstadskrant nummer 5, 2020.<< terug naar overzicht