contactbollencontactsingelmiddenfotocontact

Contact

De Binnenstadskrant is een initiatief van bewonersgroepen in de Binnenstad van Utrecht. De Binnenstadskrant komt vijf keer per jaar uit, wordt huis-aan-huis verspreid in de binnenstad van Utrecht in een oplage van 10.000 exemplaren en ligt bij: VVV/RonDom, postkantoor Ledig Erf, Centrale Bibliotheek, kerken en musea.


Hoofdredactie/coördinatie: sinds half januari 2020 Ineke Inklaar en Elaine Vis. Voorheen Dick Franssen. 


Bestuur Stichting Binnenstadskrant: Peter Zonderland, Bert van den Hoed, Lenny Gerdes, Eveline Scheren, Ivy Koopmans


Contact
@: utrechtbinnenstadskrant@gmail.com
postadres: Vrouwjuttenstraat 12-j, 3512 PS Utrecht


Website en vormgeving: Ernest Petrus en Eddy Stolk


Webredactie: Elaine Vis en Pippi Kragtwijk


Facebook: Nico van Laar

De Binnenstadskrant is mogelijk gemaakt met bijdragen van:
Gemeente Utrecht Initiatievenfonds
Bartholomeus Gasthuis
DOCK
Particuliere giften


Bedrijven, instellingen en bewoners die de Binnenstadskrant willen ondersteunen met een financiële bijdrage kunnen een bedrag overmaken naar:
ING bankrekening NL71INGB0000245122 onder vermelding van GIFT.


De redactie heeft het recht om brieven en kopij in te korten. Overname van artikelen mag alleen na toestemming van de auteur of de redactie.


Abonneren kan voor €15,00 per jaar (vijf nummers).