achtergrkrantuploads

2011-5

November 2011

In deze editie van de Binnenstadskrant:

Parkeerproblemen
De wijkraden krijgen geld om elk jaar een wijkraadpleging te houden. De wijkraad Binnenstad maakt van die mogelijkheid graag gebruik. Het is immers een ideale manier om voeling met de achterban te houden en te weten te komen wat er leeft bij bewoners en ondernemers in de Binnenstad. Het thema dit jaar is Parkeren. Dat was het ook al in 2004. Reden om dit nu weer te doen is het punt dat het parkeerbeleid sterk afhankelijk is van de zienswijze van het zittende college.

Linkse boeken

‘Via vrienden vernam ik dat er vrijwilligers gezocht werden bij boekhandel de Rooie Rat’, vertelt Poejesh Vafaie. ‘Al vanaf mijn 16de ben ik actief in een buitenparlementaire linkse jongerengroep, daar ligt mijn interesse. Na het kennismakingsgesprek voelde ik mij hier meteen thuis. Dat deze winkel collectief gedraaid wordt en dat het gaat om inhoud en kwaliteit boven de verkoopcijfers spreekt mij erg aan’.

Lapjesmarkt
Vooral de bewoners die al langer in de Binnenstad wonen, klagen dat er zoveel lawaai is en dat het almaar meer lijkt te worden, zoals op Koninginnedag, als de geluidssterkte op de gevels tot 90 dB mag oplopen. De gemeente geeft toestemming voor dat grote volume met het argument dat het massaal toestromende publiek anders de muziek niet hoort.

>> download pdf
<< terug naar overzicht