achtergrkrantuploads

2011-3

Juni 2011

In deze editie van de Binnenstadskrant:

Dromen van een super-bibliotheek
Pieterjan van Delden, senior consultant bij Andersson, Elffers en Felix [AEF] vindt dat er bij de bibliotheek allerlei bezuinigingsmogelijkheden zijn, maar dat de nieuwbouw op het Smakkelaarsveld in elk geval moet doorgaan. Want, zo rapporteert hij aan het college, ‘Utrecht heeft op het ogenblik geen aantrekkelijke centrale bibliotheek met een aanzuigende werking. Zonder een passende huisvesting zal de bibliotheek de moderniseringsslag naar de toekomst niet kunnen maken’.

Grachtwater uit kraan

Het oppervlaktewater in de Binnenstad komt uit drie ‘kranen’, zoals het Hoogheemraadschap ze noemt. De eerste kraan is de Kromme Rijn, die zo’n zes tot zeven kubieke meter per seconde levert. De tweede is het hemelwater. Een deel ervan ‘verdwijnt’ via het riool, een ander deel stroomt in de grachten en singels. Nummer drie is de Vaartse Rijn, die voor extra water zorgt als er behoefte aan is.

Spreek je moerstaal

De straat als massamedium. In etalages, op gevels, op schuttingen willen winkeliers, fabrikanten en bestuurders ons van alles vertellen, respectievelijk wijsmaken. Ze spreken daarbij soms in raadselen, en bovendien steeds meer in een taal die de onze niet is. Ze verkondigen hun boodschap vaak in het Engels, soms ook in een mengelmoes van Engels en Nederlands. Een fotoserie van Patrick van der Sande.

En verder in deze editie van de Binnenstadskrant:
- Open tuinendag
- Lepelenburg op slot
- 'Kwetsbare' films

>> download pdf
<< terug naar overzicht